anotace projektu op vk 2012-14


 
 
 

PALIATIVNÍ PÉČE A PÉČE O PACIENTY S DEMENCÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna se stal prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizátorem projektu „Paliativní péče a péče o pacienty s demencí na středních školách“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0007, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky.

 

Cílem projektu je zlepšení výuky na středních zdravotnických školách a prohloubení spolupráce těchto škol s nestátním zdravotnickým zařízením Hospic sv. Jana N. Neumanna. Jednotlivé aktivity projektu přispějí k rozvoji vzdělanostní společnosti v ČR a pomohou v péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a pacienty trpící demencí.

 

V rámci projektu dojde k realizaci:

·    odborných stáží (praxí) pro žáky středních škol v zařízení poskytující hospicovou péči (Hospic sv. Jana N. Neumanna) a v zařízení pečující o pacienty s demencí (Domov Matky Vojtěchy),  

·     exkurzí ve 2 zařízeních žadatele (Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy)  

·    odborných přednášek na středních zdravotnických školách (hospicová péče, péče o pacienty s demencí)

Výstupem projektu budou dále výukové materiály zaměřené na zdravotnickou péči určenou pacientům s různými formami demencí, především Alzheimerovou chorobou.

 

 K dílčím cílům projektu patří:

·   uplatnění inovativních forem spolupráce zdravotnických škol s jediným poskytovatelem specializované paliativní hospicové péče v regionu a poskytovatelem péče o pacienty s demencí,  

·         výměna zkušeností mezi školami a neziskovou organizací,

·         rozvoj praktických dovedností žáků zdravotnických škol v péči o umírající pacienty a v péči o pacienty trpící demencí,

·        rozvoj znalostí v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a dementní pacienty.

 

Projekt bude realizován v žadatelem provozovaných zařízeních Hospic sv. Jana N. Neumanna (určen pro nevyléčitelně nemocné pacienty) a Domov Matky Vojtěchy (určen pro pacienty s různými formami demencí).

 

 

Název projektu: Paliativní péče a péče o pacienty s demencí
 
na středních školách
 
Počátek realizace projektu: 2. 7. 2012
   
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2014
   
Realizátor projektu: Hospic sv. Jana N. Neumanna
  Neumannova 144, 383 01 Prachatice
   
Kontaktní osoby: Ing. Patrik Coufal
 
tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz
 
 
Mgr. Markéta Nováková
tel. 388 311 726, projekty@hospicpt.cz

             


„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

 

Tisková zpráva 1

Tisková zpráva 2