O zřizovateli

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
IČ: 70853517
provozní účet č.: 171 157 619 / 0600
 

Orgány

ředitel - statutární zástupce
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA
 
správní rada
Ing. Jan Bauer, předseda
MUDr. Čeněk Adamec, člen
Ing. Václav Kozler, člen
  
dozorčí rada
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., DSc., Dr.h.c., předseda
Ing. Milan Flíček
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
S.M. Bohuslava Kubačáková, SCB
prof. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Hana Rabenhauptová
 
 

Služby provozované Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

  1. Lůžkový hospic - 30 lůžek specializované hospicové paliativní péče (od 1. 11. 2005)
  2. Domov se zvláštním režimem - 26 lůžek pro osoby s různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou (od 1. 11. 2012) v Domově Matky Vojtěchy
  3. Odlehčovací služby - lůžková péče (respitní pobyty) poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v domácím prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
  4. Odborné sociální poradenství
  5. Domácí hospic sv. Veroniky v Č. Budějovicích (od 3. 10. 2016)
  6. Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích (od 1. 11. 2018)
  7. Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích (od 11. 9. 2019)
  8. Domácí hospic sv. Víta v Českém Krumlově (od 1. 12. 2020)
  9. Půjčovna pomůcek
  10. Vzdělávací Institut Prachatice, o.p.s. - dceřiná organizace. Vzdělává odbornou i laickou veřejnost v otázkách zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající pacienty a v problematice péče o osoby s demencemi. Pořádá kursy akreditované ministerstvem práce a sociálních věcí, přednášky, exkurze, stáže, semináře, konference aj.


 
 
 
 
 
 
 
"Rození a umírání je v životě pouze jednou, neopakuje se. Pojďme se chovat k jeho konci tak,
jak se chováme k jeho začátku."
 
J. Sieberová