Projekty, dotace, granty

Dárci a podporovatelé 2024

Dárci a podporovatelé 2023

Dárci a podporovatelé 2022

 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2024 naši činnost:

 

Podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytováno Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácími hospici sv. Veroniky, sv. Markéty, sv. Jakuba a sv. Víta

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

návratnou finanční výpomocí na období leden až březen 2024 v celkové výši 4 839 000 Kč

 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2023 naši činnost:

 

Podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytováno Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácími hospici sv. Veroniky, sv. Markéty, sv. Jakuba a sv. Víta

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

(sociální služby podpořeny z účelové dotace na základě pověření k poskytování služeb celkovou částkou 19 368 000 Kč a z krajského dotačního programu celkovou částkou 1 467 000 Kč)

 

v Programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v projektech

Péče zaslouží péči a Kontinuita dobré praxe v dobrovolnictví
(podpořeno částkou celkem 47 000 Kč)

 

v Programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji v projektu
Domácí hospicová péče pro Krumlovsko, Českobudějovicko, Strakonicko a Prachaticko 2023
(projekt podpořen celkovou částkou 2 600 000 Kč)

 

v Programu Podpora kultury v projektu

Kultura jako most pro sounáležitost
(podpořeno částkou 40 000 Kč)


 

 

NTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

15. výzva IROP Sociální služby – SC 4.2 (PR)

 

Pořízení vozidel a vybavení pro Hospic sv. Jana N. Neumanna

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím projektu Ministerstva pro místní rozvoj – IROP 2021-2027

Registrační číslo CZ.06.04.02/00/22_015/0000323


 

 

NTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1

REACT-EU

 

Energeticky úsporné automobily do sociálních služeb hospiců na jihu Čech

 

 

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím projektu Ministerstva pro místní rozvoj – IROP – REACT-EU 

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017460

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST+

OP Z+ Podpora rodinného života a služeb na Strakonicku

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím MAS Strakonicko,

registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000049.

Projekt je realizován v období 1.1.2023 do 31.12.2025 na základě smlouvy o partnerství mezi

Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. a MAS Strakonicko, z. s.

     

Cílem projektu je skloubení pracovního a rodinného života rodin s dětmi, podpora vzniku a činnosti komunitního centra a podpora osob v nelehké životní situaci formou sociálního poradenství nad rámec zákona 108/2000 Sb.


 

 

 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2022 naši činnost:

 

Podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytováno Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácími hospici sv. Veroniky, sv. Markéty, sv. Jakuba a sv. Víta

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

(sociální služby podpořeny celkovou částkou 2 528 000 Kč)

 

v Programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

v projektu

Zkušenost a organizace – základ rozkvětu dobrovolnictví
(podpořeno částkou 30 000 Kč)

 

v Programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

v projektu
Domácí hospicová péče pro Krumlovsko, Českobudějovicko, Strakonicko a Prachaticko
(projekt podpořen celkovou částkou 2 546 000 Kč)

 

v Programu Podpora kultury

v projektu

Prachatické 3 v 1: kultura, historie a sounáležitost s potřebnými.
(podpořeno částkou 45 000 Kč)

 

 

 

 

 

Ministerstvo kultury České republiky podpořilo v roce 2022 naši činnost v programech:

 

Kulturní aktivity OZP a seniorů

- projekty:

 

"Tak zase příště! - kulturní akce i novinky jako cesta, jak se stále na něco těšit. I na konci životní pouti."

a

"Péče. Tvoření. Sdílení. Radost. Počítáno již na desetiletí."

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v roce 2022 naši činnost v programech:

 

 

Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdrav. postižením:

- Vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb

 

Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdrav. péče:

- Zlepšení kvality života lidí s neurogenerativním onemocněním

- Podpora kvality života pacientů s chronickými a nevyléčitelnými chorobami

 

Podpora péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění:

- Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

 

Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb

 

Podpora hospicové paliativní péče v ČR

 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

23.výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální péči a služby III

 

Sociální služby Domácího hospice sv. Markéty

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016716

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310

 

 Rekonstrukce zázemí pro terénní odlehčovací služby

 

 

V rámci projektu bude dokončena rekonstrukce prostor pro setkávání pečujících a personálu v podkroví a provedena rekonstrukce 2. nadzemního podlaží, sloužícího personálu služby.

Tento projekt byl spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

10. výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb

 

Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Šumavsko

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016093

 

 

 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2021 činnost hospice:

 

Podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytovaná Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácím hospicem sv. Veroniky, Domácím hospicem sv. Jakuba a Domácím hospicem sv. Víta

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna a Domácím hospicem sv. Veroniky, Domácím hospicem sv. Markéty, Domácím hospicem sv. Jakuba a Domácím hospicem sv. Víta

 

v programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Domácí hospicová péče pro Krumlovsko, Českobudějovicko, Strakonicko a Prachaticko

Vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna v roce 2021

 

v programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

v projektu

Bez dobrovolníků by to nešlo

  

v Programu Podpora kultury

v projektu

Kultura umí pohladit duši

 

jako ocenení hospice za jeho dlouhodobou činnost a přínos v oblasti poskytování mobilní specializované paliativní péče 

finanční dar na dokrytí nákladů na zdravotní péči

 

 

 

 


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 

15. výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální péči a služby II

 

Rozvoj sociálních služeb Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

 

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012278

 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 

Výzva č. 9 MAS Šumavsko - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.

 

Podpora domácích pečujících při domácím hospici v Prachaticích

 

 

Na tento projekt je  poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Šumavsko

Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010585

 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

 

 

Domácí hospic pro Strakonicko a Prachaticko

 

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214

 

 

 


 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310

 

 


 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM pro Rozvoj sociálních služeb

Zkvalitnění sociálních služeb Hospice sv. Jana N. Neumanna

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Šumavsko

Identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007796

 


 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Zřízení Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo OPZ/2.3/047/0009507

 

 


 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2019 činnost hospice:

 

podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytovaná Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácím hospicem sv. Veroniky

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna a Domácím hospicem sv. Veroniky

 

v Programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

v projektu

Podpora hospicových dobrovolníků

 

v Programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

v projektech

Vznik domácího hospice v Prachaticích

Vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna 2019

 

v Programu Podpora kultury

v projektu

Kulturní rok v hospici

 

převzetím záštity nad konferencí

XIV. den hospicové péče

 

 


 

 

Domácí hospic sv. Veroniky – péče o občany města České Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 


 

Hospicová péče pro občany města Český Krumlov v roce 2019

Město Český krumlov poskytlo dotaci na podporu hospicové péče o své občany

 

 


 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v roce 2019 činnost hospice

v Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2019

v projektech

Rozvoj a rozšíření hospicové péče v Jihočeském kraji

Konference „XIV den hospicové péče“

Vzdělávání pracovníků hospiců na jihu Čech

v Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

v projektu

Dobrovolnictví pro nevyléčitelně nemocné

 

 


 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých

 

 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujích a pozůstalých

registrační č. CH.10/2/049


 

 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vzděláváním blíže potřebným

 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vzděláváním blíže potřebným

reg. č. CH.10/1/010

 


 

Domov Matky Vojtěchy

 

Tento projekt "Domov Matky Vojtěchy" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01674

S podporou Evropské unie bylo v roce 2012 vybudováno a je úspěšně provozováno specializované zařízení se zvláštním režimem, pečující o osoby s různými druhy demencí, především Alzheimerovou demencí.

 


 

 

Linet a Komerční banka pomáhají hospicům

 

 


 

I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat

 

 

 

Podpořeno: Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00165

 

Rozpočet: 2.926.317,40 Kč

 

Doba realizace: XI. 2013 až XI. 2015

 

Realizátoři projektu:

Příjemce a koordinátor projektu: ICOS Český Krumlo, o.p.s.

Partneři projektu: Hospic sv. Jana N. Neumanna,o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s., KREBUL, o.p.s., Charita Kaplice