Sv. Jan N. Neumann a Prachatice

Jan Neumann odchází z Prachatic do Amerikysv. Jan Nepomuk Neumann

* 28. března 1811, Prachatice
† 5. ledna 1860, Philadelphia, USA

 
 • biskup ve Filadelfii
 • první americký svatý

 
Životopis sv. Jana N. Neumanna
 
S městem Prachatice je spjato především dětství Jana Neumanna. Dne 28. března 1811 v domě, který tehdy nesl číslo popisné 129, se totiž pozdější biskup filadelfský narodil jako 3. dítě v rodině Filipa Neumanna, punčocháře z Obernburgu v Německu.

Nejvíce zpráv o Janu Neumannovi se z "prachatického období" jeho života vztahuje k jeho docházce do zdejší městské školy. Podle svědectví jeho kantorů se již od raného věku projevoval nejen jako dítě nadané a hloubavé, ale i mravně založené, když se vyhýbal "všem nezbednostem svých spolužáků."

V roce 1831 Neumann Prachatice opouští a vydává se za dalšími studiemi do velkých měst, aby se /především na přání své maminky/ připravoval na dráhu duchovního. Tak nejprve navštěvuje Piaristické gymnázium a kněžský seminář v Českých Budějovicích, poté dva roky pobývá na arcibiskupském semináři v Praze.

Po pětiletém studiu nastává další velký zlom v životě Jana Neumanna - vrací se totiž na krátký okamžik do Prachatic, aby učinil konečné rozhodnutí a na pozvání biskupa Františka Patrika Kenricka odjíždí do Ameriky.

sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup philadelpskýNa přelomu let 1854/1855 se Jan Neumann vrací ještě jednou na delší dobu do Evropy a mimo jiné navštěvuje také rodné Prachatice. Na tentýž rok připadá i jeho nejvýznamnější nadčasový počin - založení 3. řádu svatého Františka. Nedlouho poté, v roce 1860, se pozemská pouť Jana Neumanna, biskupa filadelfského, uzavírá.

Jeho osobnost, činnost a odkaz ovšem zůstává předmětem zájmu i po jeho smrti - nejen v Čechách a v Prachaticích samotných, ale v celé katolické církvi. V jeho domovském městě byl hned roku 1861, v domě, kde se Neumann před pěti desítkami let narodil, otevřen klášter sester sv. Karla Boromejského. V době zcela nedávné, roku 1993, byla vysvěcena kaple Jana Neumanna v děkanském kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Největšího uznání se ovšem Janu Neumannovi od celé křesťanské obce dostalo v roce 1977, kdy byl ústy papeže Pavla VI. svatořečen v Římě.
 


sv. Jan N. Neumann v datech:
 
 • 1811, 28.3., Prachatice, Čechy
 • 1860, 5.1., Filadelfie, USA
 • 1818 - 1823 navštěvoval městskou školu v Prachaticích
 • 1823-1831 studium na Piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích
 • 1831 - 1833 kněžský seminář v Českých Budějovicích
 • 1833 - 1835 arcibiskupský seminář v Praze
 • 1836 odjezd do Ameriky
 • 1836, 25.6. vysvěcení na kněze v New Yorku
 • 1836 - 1840 působení v okolí Niagary
 • 1840, 18.10. vstup do Řádu redemptoristů v Pittsburgu
 • 1842, 16.1. složení řádových slibů
 • 1846, 15.12. zástupcem provinciála redemptoristů
 • 1852, 28.3. vysvěcení nabiskupa ve Filadelfii
 • 1854, říjen - 1855, březen - cesta do Evropy (Řím-Vídeň-Prachatice-Český Krumlov--Vyšší Brod-Altőtting-Mnichov-Paříž)
 • 1855 založení 3.řádu sv. Františka
 • 1860,5.1. smrt ve Filadelfii
 • 1861 otevření kláštera sester sv.Karla Boromejského v jeho rodném domě v Prachaticích
 • 1963,13.10. blahořečení papežem Pavlem VI. v Římě
 • 1977, 19.6. svatořečení papežem Pavlem VI. v Římě
 • 1990, 24.4. odhalení pamětní desky na rodném domě Jana Neumanna
 • 1992, 25.7. vysvěcení kaple Jana Neumanna v rodném domě - areál dnešního hospice
 • 1993, 11.12. vysvěcení kaple Jana Neumanna v děkanském kostele sv.J akuba v Prachaticích