Hospic je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin".

Zakladatelka hospicového hnutí u nás - MUDr. Marie Svatošová říká: "Hospic je umění doprovázet."


Při přijímání pacienta je mu garantováno, že:

- nebude trpět nesnesitelnou bolestí
- v posledních chvílích nezůstane osamocen
- za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost