Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný. (Ezop)

 

Pomoci můžete mnoha způsoby a za každou takovou pomoc budete odměněni. Kdo dává, dostává. Navíc tím vykročíte nejen na cestu k bližním, ale i k sobě. Možná se na této cestě pozastavíte nad radostmi i strastmi svého života, nad svojí životní cestou, zahlédnete její smysl…

Firemní dárcovství

Jste-li úspěšná firma, jakkoliv velká či malá, gratulujeme. Dojdete-li do bodu, kdy víte, že chcete a že můžete díky svému úspěchu pomoci společnosti, ve které žijete, máte náš respekt. Podnikáte-li v jižních Čechách a chcete pomoci ve svém regionu a to přímo naší OPSce, která poskytuje zdravotně sociální služby, těší nás to.

Pomoci nám můžete finančním darem, ale i darem materiálním. Rádi vám vystavíme Potvrzení o daru (za účelem odpočtu daně ze základu daně – finanční dar nebo nefinanční plnění) a/nebo Darovací smlouvu. Ohledně darování za vaši firmu, nás kontaktujte, prosím, na tel. 604 156 067 či emailem na: projekty@hospicpt.cz. V kostce je možné následující a cokoliv dalšího, na čem jistě najdeme shodu.

 

 

Finanční dary:

 1. Osobně** - v pracovní dny osobně na sekretariátě v našem prachatickém sídle, v hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (Neumannova 144, Prachatice)
   
 2. Bankovním převodem – zadáním jednorázového či trvalého příkazu na náš účet, s možností výběru i našeho konkrétního zařízení, viz níže:
  běžný účet č. 171 157 619 / 0600 (dar na provoz naší organizace jako celku; v případě darování pro určité zařízení k platbě přidejte, prosím, VS viz níže)
  sbírkový účet č. 180 434 606 / 0600 (dar pro lůžkový hospic)
  sbírk. účet č. 203 331 360 / 0600 (dar pro Domov Matky Vojtěchy)
  sbírk. účet č. 221 410 046 / 0600 (dar pro Domácí hospic sv. Veroniky v Č. Budějovicích)
  sbírk. účet č. 215 004 906 / 0600 (dar pro Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích)
  sbírk. účet č. 206 347 368 / 0600 (dar pro Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích)
  sbírk. účet č. 201 237 215 / 0600 (dar pro Domácí hospic sv. Víta v Č. Krumlově)
   
 3. Sponzorství** – dlouhodobější financování či poskytnutí většího daru; můžeme spojit se spoluprací v oblasti propagace, odběru zboží či služeb

 

** V případě darování vyšší částky nás kontaktujte, prosím, v předstihu – ideálně se při předání daru setkáte s někým z vedení naší organizace či kolektivem z péče. Rádi našim mecenášům děkujeme i „veřejně“ přes soc. sítě, články v tisku atp. (pokud si to nepřejete, aspoň nám třeba dovolíte foto zvěčnění předání daru pro naše interní účely).

 

 

 

Materiální dary (nefinanční plnění):

 1. Využívání našich služeb a prostor

  - v našem prachatickém areálu nabízíme pronájem přednáškové místnosti, která je vhodná pro firemní schůze, jednání, konference, školení… více zde či na tel. 731 604 432 nebo emailu: vzdelavani@hospicpt.cz

  - nabízíme prohlídku zařízení skupinám zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, tedy třeba pro vaše zaměstnance. Výtěžek z této činnosti jde na podporu provozu naší OPSky. Více na tel. 731 604 432 nebo emailu: vzdelavani@hospicpt.cz
   
 2. Věcný dar

  - pro provoz hospice je potřeba řady pomůcek a činností, a může být pro vás jednodušší poskytnout je spíše, než finanční podporu. Např. jednorázové pleny, lůžkoviny nebo kancelářské potřeby, stroje typu kopírka, tiskárna či telefon, ale i květiny nebo zahradnické práce atp.

  - obraťte se na nás s vaší nabídkou. I zdánlivě vzdálený předmět činnosti, služba či věc nám možná mohou nějakým způsobem pomoci. Rádi vás vždy poinformujeme o našich potřebách. Hmotné a nehmotné dary si také můžete odečíst ze základu daně stejně jako dary finanční (vystavujeme Potvrzení o daru – nefinanční plnění)
   
 3. Propagace a reklama

  - na podporu provozu naší organizace pořádáme benefiční akce - výstavy, koncerty, setkání; vydáváme informační tiskoviny pro laiky i pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Při těchto akcích spolupracujeme s našimi sponzory a nabízíme možnost se zde prezentovat. Spojte se s námi pro další informace. Se svou nabídkou se, prosím, obraťte na email: pr@hospicpt.cz, příp. na tel. č. 732 430 358.
   
 4. Vaše inspirace

  Pokud nám již jakkoliv pomáháte, nezapomeňte, že dobré příklady táhnou… nestyďte se pochlubit, že se věnujete pomoci. Inspirujte své přátele i obchodní partnery a podpořte je, ať pomáhají též.