Lůžkový hospic

Zdravotnické zařízení
pro vaše nevyléčitelně
nemocné blízké,
o které se již
nezvládnete starat
doma.

Dočasné odlehčovací
pobyty.

 

Domácí hospic
a terénní odlehčovací
služby

Odborná pomoc při
péči o vaše nemocné
blízké, o které se
staráte doma.

 

Půjčovna zdravotních
pomůcek + poradna

Zapůjčíme zdravotní
pomůcky, aby se vám
doma o blízkého lépe
pečovalo. Poradíme.

 

Lůžkové zařízení
pro osoby s demencí

Pobytové zařízení
pro osoby
s onemocněním
demence
(Alzheimerova 
choroba apod.)

 

Poradna pro pozůstalé

Nabízíme pomoc a podporu v období zármutku