Odlehčovací služby

Mgr. Nikola Viktorová

Mgr. Nikola Viktorová

sociální pracovnice

Potřebujete poradit s umístěním klienta do odlehčovací služby lůžkového hospice?

telefon: 734 682 436

email: socialni2@hospicpt.cz

Adresa:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Neumannova 144

383 01 Prachatice

tel. 388 311 726

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU (ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ)

Základní informace o odlehčovací službě

Posláním odlehčovací služby v Hospice sv. Jana N. Neumanna je po určitou omezenou dobu zastoupit pečující osobu či rodinu a tím tak poskytnout sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení.

Odlehčovací služba je poskytována podle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách formou pobytové služby v prostorách hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna. Tato sociální služba je zde realizována prostřednictvím celodenní péče, která reflektuje individuální potřeby klienta.

Cílem je poskytnout podporu, čas k řešení osobních záležitostí, umožnist nezbytný odpočinek a regeneraci osobě či celé rodině. Rovněž pomoci překlenout určité období, kdy pečující či rodina nemohou pečovat sami.

Odlehčovací služba je určena této cílové skupině:

 • Dospělým osobám, které potřebují každodenní pomoc či dohled
 • Dospělým osobám, které trpí chronickým onemocněním, v jehož důsledku nejsou plně soběstační
 • Dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby zajistit některé své životní potřeby (tj. potřebují pomoc druhé osoby v oblasti hygieny, stravování aj.)

Odlehčovací služba není určena:

 • Osobám, které potřebují jiný typ služby, než o kterou žádají (tj. zařízení neposkytuje službu, kterou osoba žádá)
 • Osobám, které jsou zdravotně destabilizované a vyžadují hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které trpí akutní infekční nemocí
 • Osobám s určitým druhem demence (např. Alzheimerovou chorobou), jelikož v zařízení není zaveden režim potřebný pro tento typ onemocnění. Není tak možné poskytnout službu osobám s duševním onemocněním, kteří potřebují zvláštní péči
 • Osobám mladším 18 let
 • Odlehčovací služba nemůže být poskytnuta z důvodu naplnění kapacity

 Zásady poskytování sociální služby

 • Služba vychází z respektu k lidské důstojnosti a z úcty k životu a je realizována pomocí laskavé péče a empatického nedirektivního přístupu
 • Důraz je kladen na respektování individuality a biologických, psychosociálních a duchovních potřeb uživatele a co největší zachování zvyklostí jednotlivých uživatelů
 • Respektování soukromí uživatele
 • Respektování autonomie a rozhodnutí uživatele
 • Partnerský přístup k uživateli
 • Podpora soběstačnosti a vlastních dovedností
 • Vytváření bezpečného a vlídného prostředí
 • Rovnost příležitostí. Služba je poskytována bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, národnost či sexuální orientaci
 • Spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu
 • Zachování mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních údajů uživatele
 • Jednání dle etického kodexu zaměstnanců

Služby

 • Celodenní ubytování včetně úklidu
 • Celodenní stravování
 • Pomoc při osobní hygieně dle individuálních potřeb
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle individuálních potřeb
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti
 • Sociální poradenství
 • Duchovní a pastorační služby

Ubytování

Klient pobytové odlehčovací služby je ubytován na bezbariérovém jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji s koupelnou a sociálním zařízením. Na pokoji se nachází pojízdné polohovací lůžko s antidekubitní matrací, noční stolek, nábytková sestava, televizor, lampička. Celá budova je pokryta internetovým signálem. V letních měsících je k dispozici mobilní klimatizační jednotka. Na pokoj lze dovézt pojízdnou lednici, případně lze využít společnou lednici v čajové kuchyňce. Klient si může pokoj vybavit drobnými předměty připomínající mu domov. Koupelna je vybavena umyvadlem, pod které lze zajet na invalidním vozíčku. Nad umyvadlem je umístěno sklopné zrdcadlo. Sprcha je doplněna sklopnou sprchovou židlí, madly a signalizačním zařízením. Toaleta je opatřena sklopnými madly, bidetovou sprchou a signalizací.

      

Stravování

Budova hospice má vlastní kuchyni. Denně v ní kuchaři pro klienty připravují snídani, oběd a večeři. Ve všední den je možnost výběru oběda ze dvou variant. Večeře dvakrát v týdnu bývají teplé. Kuchaři připravují jídlo pro běžnou racionální dietu, pro diabetickou dietu ev. individuálně lze domluvit specifika stravy dle požadavků klienta. Stravu lze v kuchyni upravit na krájenou, s mletým masem, s mletým masem i přílohou, dále ve formě kaše či v tekuté formě.

Snídaně se podává v 8h, oběd ve 12:15, večeře v 17h.

Z kuchyně je jídlo klientům dováženo v nerezové finese tabletovým systémem v podobě termoboxů. Pečující personál servíruje stravu každému klientovi na jeho pokoji.

Jídelníčky sestavuje nutriční terapeutka (dietní sestra), která rovněž klienty pravidelně navštěvuje a zjišťuje jejich spokojenost se stravou.

Na každém patře je kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí, kde lze připravit drobné občerstvení.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči o klienta poskytují pracovníci v sociálních službách. Dopoledne probíhá úprava lůžka, hygienická péče, výměna prádla, úklid pokoje. Pečující personál poskytuje dopomoc či provádí toaletu klienta ve sprše+, na lůžku, u umyvadla či ve vaně. Odpoledne pracovníci v sociálních službách klienty obchází, vyváží v křesle či v lůžku na terasu, vaří dle jejich přání kávu. V průběhu celého dne pracovníci dbají na dopomoc s podáváním stravy, na řádné polohování, hydrataci, čistotu a na celkovou pohodu klienta.

Materiálně technické zázemí

Součástí areálu hospice je park s terasou, s jezírkem a drobným zvířectvem, který umožňuje uživatelům venkovní posezení či možnost procházek. V parku se několikrát do roka pořádají nejrůznější kulturní akce, kterých se uživatelé mohou přirozeně zúčastnit.

Volný čas může uživatel trávit také v zimní zahradě s akváriem, knihovnou, deskovými hrami a nápojovým automatem. Drobné občerstvení je též možné zakoupit v recepci hospice.

Uživatel může též využít možnosti návštěvy kaple, která je součástí budovy hospice. Konají se zde pravidelné bohoslužby. V zařízení je často přítomen kněz či řádové sestry.

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mě. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“ (Seneca)

Jak požádat o přijetí

Prvním krokem je telefonická domluva se sociální pracovnicí na tel. č. 734 682 436. Zájemci si mohou domluvit prohlídku zařízení a jsou seznámeni s principy pobytové odlehčovací služby a denním harmonogramem.

Následuje řádné vyplnění žádosti o pobytovou odlehčovací službu a zdravotního záznamu od praktického lékaře.

Oba uvedené formuláře je možné vyplnit elektronicky viz výše:

ŽÁDOST: zadost_o_pobytovou_odlehcovaci_sluzbu

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE: vyjadreni_lekare_o_zdravotnim_stavu

Vyplněné formuláře doručte osobně, poštou k rukám sociální pracovnice či emailem na socialni2@hospicpt.cz.

Žádosti posuzuje schvalovací komise. O výsledku posouzení je žadatel informován telefonicky. V případě, že žádosti nelze vyhovět, je žadatel informován písemně.

Službu lze poskytnout v případě volné kapacity, na základě písemně podané žádosti a při splnění cílové skupiny.

V případě schválení žádosti o pobytovou odlehčovací službu následuje telefonická domluva se sociální pracovnicí na konkrétním termínu přijetí a dořešení potřebných náležitostí.  Před zahájením odlehčovacího pobytu je nutno písemně uzavřít smlouvu o poskytnutí pobytové odlehčovací služby mezi poskytovatelem a uživatelem.

Vzor smlouvy je k náhledu zde: 

SMLOUVA: smlouva_respit_2023

DODATEK: dodatek_ke_smlouve_2023

Co s sebou?

 • Občanský průkaz
 • Kartička zdravotní pojišťovny
 • Aktuální rozpis léků
 • Léky na celou dobu pobytu – v originálním balení
 • Inkontinenční pomůcky na celou dobu pobytu
 • Pomůcky, které potřebujete – brýle, naslouchátko, hůl, francouzské hole, chodítko, vozík
 • Hygienické potřeby – mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, šampon, holící strojek, papírové kapesníčky
 • Pohodlné oblečení pro pobyt vevnitř i venku – triko, mikina, tepláky či domácí kalhoty, ponožky, bunda, čepice příp. šátek, ev. sluneční brýle,
 • Domácí příp. venkovní obuv
 • Drobnosti, které máte rádi – obrázek, fotografie, kniha, květina, deka, polštářek, hrneček – prosíme řádně označit jménem
Sazebník úhrad

Pobytová odlehčovací služba není službou zdravotnickou. Jedná se o službu sociální, podléhající Zákonu o sociálních službách a v souladu s ním je hrazena. Klient platí úhradu za poskytování pobytové odlehčovací služby dle Sazebníku úhrad. S tímto sazebníkem je klient seznámen vždy před uzavřením smlouvy o poskytování odlehčovací služby. Sazebník je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Sazebník úhrad za úkony odlehčovací služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. §44

Ceny jsou platné od 1.1.2023

A. ÚHRADA ZA POBYT A STRAVU (v Kč)

Ubytování v jednolůžkovém pokoji | 305 Kč / den

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji | 285 Kč / den

Celodenní strava – 3 hlavní jídla denně, svačina

B. ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE (v Kč)

1. Pomoc a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | 155 Kč *

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) pomoc při oblékání a svlékání

c) pomoc při přesunu na lůžko či vozík

d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

2. Pomoc při osobní hygieně nebo posyktnutí podmínek pro osobní hygienu | 155 Kč *

a) pomoc při úkonech osobní hygieny

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty

c) pomoc při použití WC

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | 155 Kč *

a) pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

4. Sociálně terapeutická činnost | 155 Kč *

a) poskytování činnosti vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujícíh sociální začleňování osob

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | 155 Kč *

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

6. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti | 155 Kč *

a) nácvik a uplatňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

* Platí do 80 h potřebné péče. Nad 80 h za měsíc je cena 135 Kč / hod.