Chcete nám pomoci?

Věnujte dar na hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné. Každá částka pomáhá.

Přispět můžete právě teď pomocí QR kódu, převodem na účet a nebo využijte platbu kartou. 

Do poznámky k platbě uveďte kontakt (jméno a email) pro vystavení potvrzení o daru.

Podpora lůžkového hospice Prachatice

sbírkový účet č.  180 434 606 / 0600

Podpora Domova Matky Vojtěchy Prachatice

sbírkový účet č.  203 331 360 / 0600

Podpora domácího hospice České Budějovice

sbírkový účet č.  221 410 046 / 0600

Podpora domácího hospice Strakonice

sbírkový účet č.  215 004 906 / 0600

Podpora domácího hospice Prachatice

sbírkový účet č.  206 347 368 / 0600

Podpora domácího hospice Český Krumlov

sbírkový účet č.  201 237 215 / 0600

Podpora zařízení jako celku

běžný účet OPS č.  171 157 619 / 0600

Platba kartou přes bezpečnou platební bránu DARUJME.cz

AKTUÁLNĚ POTŘEBUJEME

VÝMALBA JEDNOHO POKOJE V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ

OPIÁTOVÉ NÁPLASTI NA JEDEN MĚSÍC PRO JEDNOHO PACIENTA

VLHKÉ KRYTÍ NA RÁNY

Částka: 2500 Kč

Číslo účtu: 171 157 619 / 0600

Variabilní symbol pro rozlišení daru: 2500

Částka: 2500 Kč

Číslo účtu: 171 157 619 / 0600

Variabilní symbol pro rozlišení daru: 25002

Částka: 1500 Kč

Číslo účtu: 171 157 619 / 0600

Variabilní symbol pro rozlišení daru: 1500

JINÉ FORMY POMOCI

Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný. (Ezop)

Materiální pomoc

Pomáhat se nemusí jen finanční obnosem. Poskytnou pomoc nám můžete i nefinančním darem. Spojte se s námi, prosím na emailu pr@hospicpt.cz

Příklady nefinanční pomoci:

1. Využívání našich služeb

– v našem prachatickém areálu nabízíme možnost pronájmu přednáškové místnosti, která je vhodná pro firemní schůze, jednání, konference, školení. Více informací a rezervace je možné získat na emailu: vzdelavani@hospicpt.cz

– nabízíme prohlídku zařízení skupinám zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Výtěžek z této činnosti jde na podporu provozu naší OPSky. Více na emailu: vzdelavani@hospicpt.cz

2. Věcný dar

– pro provoz hospice je potřeba řady pomůcek a často je možné je poskytnout snáze než finanční podporu. Je možné darovat např. jednorázové pleny, lůžkoviny, kancelářské potřeby, tiskárny, telefony, ale i květiny …

Hmotné a nehmotné dary si také můžete odečíst za základu daně stejně jako dary finanční (vystavujeme Potvrzení o daru – nefinanční plnění).

3. Propagace a reklama

– na podporu provozu naší organizace pořádáme benefiční akce – výstavy, koncerty, setkání. Vydáváme informační tiskoviny pro laiky i pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.  Při těchto akcích spolupracujeme s našimi sponzory a nabízíme možnost se zde prezentovat.

Spojte se s námi pro další informace. Svou nabídku prosím zasílejte na email: pr@hospicpt.cz

4. Doporučení a šíření dobrého jména

– možná nemůžete pomoci osobně přímo vy, ale třeba víte o někom, komu o naší organizaci můžete říct … ať již z řad těch, pro které je naše služba určena, nebo těch, kteří by nám mohli podpořit. Předávejte na nás kontakt a pěknou referenci.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví znamená zejména nabídnout svůj čas ve prospěch našich pacientů a klientů. Můžete s nimi trávit čas při rozhovoru či procházce, číst jim pravidelně denní tisk nebo jejich oblíbenou knihu, dojít jim nakoupit jejich oblíbenou laskominu či nápoj, jen tak jim dělat společnost.

Jako dobrovolník můžete ale pomoci i v zázemí naší OPSky – při pořádání kulturních a benefičních akcí se nám hodí šikovné ruce při přípravě či vlastní akci (stěhování, výzdoba, obsluha u občerstvení. Můžete pomoci i užitečnými kontakty, jejich zprostředkováním či nabídkou zajímavého místa na tyto akce.

Jednoduše – chcete-li nám stát jakkoliv po boku, nejen finančním příspěvkem, kontaktujte nás, prosím, na emailu: pr@hospicpt.cz

Dárcovství - individuální nebo firemní

Pomoci můžete finančním darem, ale i darem materiálním. Rádi vám vystavíme Potvrzení o daru (za účelem odpočtu daně ze zakladu daně) a/nebo Darovací smlouvu. Dárcům, které jsme schopni identifikovat (tzn. ve zprávě pro příjemce je uvedeno jméno a adresa), zasílám potvrzení automaticky po skončení daného kalendářního roku a to od částky 1 000 Kč výše. O potvrzení i na nižší částku si můžete zažádat na tel. čísle 604 156 067 nebo na emailu: projekty@hospicpt.cz. Uvádějte prosím vaše kontakty (jméno, adresu, výši vašeho příspěvku, způsob zaslání).

V případě, že chcete darovat materiální dar, kontaktujte, prosím, naši pracovnici na emailu: pr@hospicpt.cz

 

PRO FINANČNÍ DARY NABÍZÍME NĚKOLIK MOŽNOSTÍ DAROVÁNÍ:

1. OSOBNĚ – v pracovní dny osobně na sekretariátě v našem prachatickém sídlem v hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (Neumannova 144, Prachatice)

2. SLOŽENKOU – rádi vám zašleme složenku a nebo si ji u nás vyzvedněte na recepci v hlavní budově lůžkového hospice

3. BANKOVNÍM PŘEVODEM –  zadáním jednorázového či trvalého příkazu na náš účet, s možností výběru konkrétního zařízení.

4. PRAVIDELNOU SRÁŽKOU Z PLATU – peněžní převod za vás vyplní zaměstnavatel, když mu předáte vyplněné Prohlášení.

Já ….. žádám o trvalý převod částky ….. Kč měsíčně ze mzdy ve prospěch bankovního účtu Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., č.ú. 180 434 606 / 0600, variabilní symbol: ……. (rodné číslo)

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

 Jste-li úspěšná firma, jakkoliv velká či malé, gratulujeme. Dojdete-li do bodu, kdy víte, že chcete a že můžete díky svému úspěchu pomoci společnosti, ve které žijete, máte náš respekt. Podnikáte-li v jižních Čechách a chcete pomoci ve svém regionu a to přímo naší OPSce, která poskytuje zdravotně sociální služby, těší nás to. Pomoci nám můžete finančním darem, ale i darem materiálním.  Ohledně darování za vaši firmu, nás kontaktujte na tel. 604 156 067 nebo na emailech: projekty@hospicpt.cz nebo projekty2@hospicpt.cz

Rádi se s vámi sejdeme a probereme všechny možnosti spolupráce. 

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Potřebujete vystavit potvrzení o daru? Potřebujete detailnější informace k podpoře hospicových zařízení? Neváhejte mě kontaktovat.

Jitka Tomanová

projekty / fundraiser

email: projekty@hospicpt.cz

Potřebujete se informovat k firemnímu a individuální dárcovství? Chcete zjistit jaké další možnosti podpory můžete využít? Neváhejte mě kontaktovat.

Romana Fidlerová

projekty / fundraiser

email: projekty2@hospicpt.cz