O zřizovateli

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

IČ: 70853517

Orgány

ředitel – statutární zástupce, zakladatel o.p.s.

PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA

správní rada

Ing. Jan Bauer, předseda

MUDr. Čeněk Adamec, člen

Ing. Václav Kozler, člen, zakladatel o.p.s.

dozorčí rada

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., DSc., Dr.h.c., předseda

Ing. Milan Flíček

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

S.M. Bohuslava Kubačáková, SCB

prof. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., th.D.

Hana Rabenhauptová

Služby provozované Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

1. Lůžkový hospic – 30 lůžek specializované hospicové paliativní péče (od 1. 11. 2005)

2. Domov se zvláštním režimem – 26 lůžek pro osoby s různými druhy demence, zejména Alzheimerovou chorobou (od 1 .11. 2012) v Domově Matky Vojtěchy

3. Odlehčovací služby – lůžková péče (respitní pobyty) poskytovaná osobám, které mají  sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o kterém je jinak pečováno v domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

4. Odborné sociální poradenství

5. Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích (od 3. 10. 2016)

6. Domácí hospic sv. Markéty v ve Strakonicích (od 1. 11. 2018)

7. Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích (od 11. 9. 2019)

8. Domácí hospic sv. Víta v Českém Krumlově (od 1. 12. 2020)

9. Půjčovna pomůcek

10. Vzdělávací institut Prachatice, o.p.s. – dceřiná organizace. Vzdělává odbornou i laickou veřejnost v otázkách zdravotnické a zdravotně sociální péče o osoby s demencemi. Pořádá kurzy akreditované ministerstvem práce a sociálních věcí, přednášky, exkurze, stáže, semináře, konference aj.

 

 ‘‘Rození a umírání je v životě pouze jednou, neopakuje se. Pojďme se chovat k jeho konci tak, jak se chováme k jeho začátku.‘‘ (J. Sieberová)