Celosvětový projekt Svíčka je od roku 1997 organizován nadnárodní organizací The Compassionate Friends (Soucitní přátelé).


Tato organizace sídlí ve Spojených státech amerických a zabývá se pomocí rodičům, kterým zemřelo dítě. Má pobočky v mnoha zemích světa. Umožňuje setkávání rodičů, podporuje svépomocné skupiny, pořádá konference, na nichž rodiny, kterým zemřelo dítě, mají možnost hovořit o prožívání svého žalu s profesionály.

Soucitní přátelé každoročně druhou neděli v prosinci věnují vzpomínce na zesnulé děti. V tento den na celém světě všichni rodiče, kterým zemřelo dítě, zapalují na hodinu světlo svíčky jako symbol vzpomínky na život svého dítěte. Vlivem různých časových pásem je dosaženo toho, že po celý den na některém místě Země svítí světlo svíček jako památka všem zesnulým dětem.

Letos tento den připadá na 10. prosince. Rádi bychom se připojili k uctění památky všech dětí, které odešly příliš brzy. Zveme vás, abyste se k nám připojili za vaše děti, děti příbuzných či blízkých. Během dne (od 9:00 do 18:00) můžete kdykoli přijít k soše anděla v parku a na připravené svíce napsat jméno konkrétního dítěte. Památku na děti zahájíme krátkým programem v 18:30 v hospicovém parku u sochy sv. Jana N. Neumanna. Po něm zapálíme na hodinu svíčky po celém parku.

 


zveřejněno 4. 12. 2023