Úhrada pobytu

 

Úhrada zahrnuje:

a) Poplatek za služby nezdravotního charakteru.

Pouze část nákladů hradí hospici zdravotní pojišťovny. Ostatní finanční zdroje jsou získávány od dárců a sponzorů, bez jejichž pomoci se neobejdeme. Pojišťovny hradí svým pojištěncům pouze úzce specifikovanou zdravotnickou péči. Vzhledem k tomu, že hospic poskytuje svým klientům péči širšího, tj. i nezdravotnického charakteru, včetně nadstandardního vybavení pokojů, připlácí si pacient v našem zařízení za tyto služby, jež mu zdravotní pojišťovna neproplácí.

 

b) Zákonný regulační poplatek za pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení dle platné legislativy, přísluší-li.


 

Výše úhrady je stanovena solidárně dle příjmů pacienta. Platí se dle vyúčtování po skončení péče, nebo po uplynutí kalendářního měsíce. V případě obtížné sociální situace pacienta, kdy by měla být případná insolvence jedinou překážkou přijetí, lze po dohodě poplatek snížit či prominout.

 

 

měsíční příjem pacienta

úhrada v Kč za den

tj. Kč za měsíc

do 8 000,-

200,-

6 000,-

do 9 000,-

230,-

6 900,-

do 10 000,-

260,-

7 800,-

do 11 000,-

290,-

8 700,-

do 12 000,-

320,-

9 600,-

do 13 000,-

350,-

10 500,-

do 14 000,-

380,-

11 400,-

do 15 000,-

410,-

12 300,-

do 16 000,-

440,-

13 200,-

do 17 000,-

470,-

14 100,-

do 18 000,-

500,-

15 000,-

do 19 000,-

530,-

15 900,-

do 20 000,-

560,-

16 800,-

do 21 000,-

590,-

17 700,-

do 22 000,-

620,-

18 600,-

do 23 000,-

650,-

19 500,-

nad 23 000,-

680,-

20 400,-

 

   
 
 
Rodinný příslušník či jiná doprovázející osoba ubytovaná na pokoji s nemocným platí 50,- Kč za noc. Může si též objednat stravování v kuchyni, či využít kuchyňku na každém z oddělení a stravovat se z vlastních zásob.
 
 
 
  
 
 
 
Pacientům je k dispozici rozlehlý park. Jeho virtuální prohlídku můžete abslovovat kliknutím zde.
 
 
 
 
 

"Pesimista říká, že vidí sklenici poloprázdnou, optimista tu samou sklenici vidí zpola plnou.

Štědrý člověk vidí sklenici s vodou a hledá někoho, kdo by mohl mít žízeň."

 

G. Donald Gale