Sazebník úhrad

Za poskytování odlehčovací služby hradí uživatel úhradu podle „Sazebníku úhrad“. Se sazebníkem úhrad je každý uživatel seznámen před uzavřením smlouvy o poskytování odlehčovací služby. Sazebník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Podmínky placení úhrad obsahuje smlouva o poskytování odlehčovací služby.

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023

 

Sazebník úhrad za úkony odlehčovací služby

poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. § 44

 

A. Úhrada za pobyt a stravu (v Kč)

 

Úhrada za 1 kalendářní den v Kč

poznámky

ubytování

280,-

260,-

jednolůžkový pokoj s příslušenstvím

dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím

celodenní strava

235,-

3 hlavní jídla denně, svačina

 

 

B. Úhrada za úkony péče (v Kč)

Druh úkonu

Výše úhrady

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

155,-/hod*

      a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 

      b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 

      c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

      d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

 2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní   hygienu:

155,-/ hod.*

      a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

 

      b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 

c) pomoc při použití WC   

 

 3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

155,-/hod.*

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 4) sociálně terapeutické činnosti:

155,-/hod.*

 a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

 5) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

155,-/hod.*

 a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných   zájmů,

 

        b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 6) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

155,-/hod.*

a) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

*Platí do 80 h potřebné péče; nad 80 h za měsíc je cena 135,-/hod.

 

 

Úhrada za fakultativní služby (v Kč)

Druh fakultativní služby

výše úhrady

četnost

poznámka

Doprava vozidlem poskytovatele

9,-

1 km

např. na vyšetření k lékaři

Kopírování listin na přání uživatele

3,-

1 stránka

formát A4

Zajištění nákupu pro uživatele

155,-

1 hodina

běžný sortiment dle požadavku uživatele

Zajištění vyšetření u odborných lékařů včetně doprovodu

 

1 hodina

dle hodinové mzdy doprovázejícího zaměstnance

Pedikúra

dle sazebníku pedikérky

 

splatnost ihned po provedení úkonu

Kadeřník

dle sazebníku kadeřníka

 

splatnost ihned po provedení úkonu

Ostatní

cena v místě a čase obvyklá

 

viz ceník (k nahlédnutí u sociální pracovnice)

 

vzor smlouvy o poskytování odlehčovací služby