Postup pro přijetí - přijímání nemocných

Dokumenty ke stažení
                                                                                                                               
vzor formuláře žádosti o přijetí klienta - formát doc
vzor formuláře žádosti o přijetí klienta - formát pdf
svobodný informovaný souhlas
Do hospice přijímáme nemocné na základě vyplněné žádosti o přijetí (k dispozici ve formátu doc nebo ve formátu pdf). Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Nemocný podepíše svobodný informovaný souhlas, který zaručuje, že do hospice nemůže být přeložen žádný pacient proti své vůli. Došlé žádosti se posuzují (lékaři, vrchní sestra, sociální pracovnice, ředitel hospice) podle následujících kritérií:
Vzhledem  k epidemiologické situaci prosíme žadatele o doložení negativního  výsledku vyšetření na COVID-19. Děkujeme za pochopení.
1)  postupující nemoc pacienta ohrožuje na životě,
2)  je nutná paliativní léčba a péče - nezvládnuté symptomy, nejčastěji bolest, ale nejen bolest,
3)  nepotřebuje akutní ošetření nebo léčbu nemocniční,
4)  domácí péče nestačí nebo není možná

Při respitním pobytu pacient může být přijat na dobu určitou, po té se vrací do domácího ošetřování.

 
Přímou kontraindikací, tj. není možné pacienta přijmout, je situace, kdy hlavním důvodem žádosti je onemocnění Alzheimerovou chorobou, popř. jinými druhy demencí. Máte-li zájem o pomoc takto nemocnému, klikněte zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
"V hospici jde o to, jak naplnit dny životem. Nikoli život dny."
 
M. Svatošová