Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Je pacientovi přiznán Příspěvek na péči?
Stupeň uznaného příspěvku na péči:
Soběstačnost pacienta:
Hlavní současné klinické problémy
Hlavní příčina současného zdravotního stavu
U pacientů s onkologickou diagnózou:Rozhodl onkolog, že protinádorová léčba (operace, chemoterapie, ozařování) již není indikovaná?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Nachází se pacient v preterminální fázi uvedeného onemocnění?
Je si pacient vědom terminální povahy svého onemocnění (je schopen takového posouzení)?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.