Podpora domácích pečujících při domácím hospici v Prachaticích

 

Podpora domácích pečujících při domácím hospici v Prachaticích

 

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna uspěl v integrovaném projektu CLLD - Výzva č. 9 MAS Šumavsko - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. a realizuje v rámci plánu zřízení domácího hospice pro Prachaticko a Vimpersko projekt Podpora domácích pečujících při domácím hospici v Prachaticích“ číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010585

 

Projekt je zaměřen na poskytování specializovaného sociálního poradenství lidem v době péče o své nevyléčitelně nemocné blízké i v době truchlení. Tento projekt má podpořit neformální pečující a rodiny pacientů v období péče, smrti i truchlení a zajistit pro ně podpůrné služby poradenství, vzdělávání a zapůjčení pomůcek.

  

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

V Prachatickém Domácím hospici sv. Jakuba bude zřízeno pracovní místo sociální pracovnice vybavením kancelářského místa nábytkem i příslušnou technikou a po dobu tří let hrazena mzda sociální pracovnice. K terénním návštěvám pečujících a rodin v domácnosti pacienta, i truchlících, i pro poskytnutí kompenzačních pomůcek bude pořízeno terénní auto.

Po dobu tří let bude hrazeno vzdělávání pracovníků hospice ve specializačních kurzech a pořádání kurzů pro pečující.

                                       

  

Název projektu:

Podpora domácích pečujících při domácím hospici v Prachaticích

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 5. 2019

Ukončení realizace projektu:

30. 4. 2022

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.