Zkvalitnění sociálních služeb Hospice sv. Jana N. Neumanna

 

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna uspěl v integrovaném projektu CLLD MAS Šumavsko - IROP pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb a realizuje v rámci širšího plánu obnovy projekt „Zkvalitnění sociálních služeb Hospice sv. Jana N. Neumanna“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007796

 

Primárním cílem projektu je udržet vysoký standart péče o ty nejbezbrannější - pacienty odkázané na pomoc druhých. Standarty péče se časem zvyšují, ale zařízení naopak fyzicky i morálně zastarává. Stejně tak moderní péče vyžaduje komplexnější služby a dovede odstranit dříve neřešitelné problémy.

Prvním dílčím cílem projektu je proto obnova stávajícího zařízení - auta pro sociální pracovnici, vybavení pro přípravu a rozvoz stravy a sedacího nábytku na pokojích pacientů.

Druhým dílčím cílem je doplnění vybavení čtyř lůžek ze třiceti o stolky s chladničkou a pořízením upraveného vozu umožnit převoz pacientů s omezenou mobilitou.

  

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

1.    Pořízení malého osobního automobilu pro sociální pracovnici

2.    Pořízení automobilu pro převoz tělesně postižených na invalidním vozíku

3.    Obnova vybavení kuchyně (části varné linky)

4.    Pořízení nové skříně pro převoz termoportů na stravu

5.    Pořízení nového sedacího nábytku na pokoje pacientů

6.    Pořízení čtyř stolků k lůžkům pacientů s chladničkou

 

  

Název projektu:

Zkvalitnění sociálních služeb Hospice sv. Jana N. Neumanna

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 3. 2018

Ukončení realizace projektu:

31. 12. 2018

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie