MZdr + CH II. 2014-16

 Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna se stal prostřednictvím Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, realizátorem projektu „Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých“, registrační číslo CH.10/2/049.

 

Cílem projektu je profesionalizace organizace při současném zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných nestátním zdravotnickým zařízením Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. nevyléčitelně nemocným pacientům a osobám s demencí, včetně rodinných příslušníků těchto osob.

 

K dílčím cílům projektu pak patří:

  • poskytnout odbornou pomoc (poradenství) v oblasti paliativní hospicové péče a péče o osoby s demencí cílových skupinám projektu (pacienti, rodinní příslušníci, pozůstalí)
 
  • poskytnout odbornou pomoc (poradenství) v oblasti paliativní hospicové péče odborné veřejnosti (lékaři)
 
  • zefektivnit metody získávání dodatečných zdrojů financování činnosti žadatele formou tvorby fundraisingového plánu a samotné realizace fundraisingových aktivit
 
  • zefektivnit činnost nestátního zdravotnického zařízení formou modernizace IT infrastruktury.

 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

1)   realizaci poradenské činnosti včetně zřízení poradny hospicové péče a poradny pro pozůstalé v městě České Budějovice pro celý Jihočeský kraj

 

2)     realizaci osvětových aktivit

 

3)      tvorbu fundraisingové strategie a realizaci fundraisingových aktivit

 

4)      modernizaci IT infrastruktury žadatele.

 

 

 

Název projektu: Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých
   
Počátek realizace projektu: 1. 10. 2014
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2016
   
Realizátor projektu: Hospic sv. Jana N. Neumanna
  Neumannova 144, 383 01 Prachatice
   
Kontaktní osoba: Ing. Patrik Coufal
  tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

 

Supported by a grant from Switzerland through th Swiss Contribution to the enlarged European Union