Energeticky úsporné automobily do sociálních služeb hospiců na jihu Čech

Energeticky úsporné automobily do sociálních služeb hospiců na jihu Čech

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v programu Ministerstva pro místní rozvoj – IROP – REACT-EU realizuje projekt „Energeticky úsporné automobily do sociálních služeb hospiců na jihu Čech“ číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017460

 

Projekt je zaměřen na pořízení automobilů pro poskytování terénních odlehčovacích služeb a odborného sociálního poradenství nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí a jejich rodinám i pečujícím. Cílem je pořízení 5 vozidel na konvenční paliva (benzín-hybrid) splňující emisní limit 95 g CO2/km nebo elektro. Vozidla nahradí vysloužilé automobily, které nesplňují tyto emisní limity. Výměnou bude naplněn cíl zvýšené energetické účinnosti sociální infrastruktury.

 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Hlavní aktivitou je pořízení automobilů pro účely poskytování registrovaných sociálních služeb. Aktivita zahrnuje výběrové řízení a nákup a uvedení do provozu.

 

Název projektu:

Energeticky úsporné automobily do sociálních služeb hospiců na jihu Čech

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 7. 2022

Ukončení realizace projektu:

31. 8. 2023

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera, MBA

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.