Sociální služby Domácího hospice sv. Markéty

Hospic sv. Jana N. Neumanna v integrovaném projektu CLLD – Výzva MAS Strakonicko, z.s. IROP realizuje v rámci zřízení domácího hospice pro Strakonicko projekt „Sociální služby Domácího hospice sv. Markéty“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016716

 

Projekt je zaměřen na poskytování terénní odlehčovací služby nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí a jejich rodinám i pečujícím. Cílem je rozvoj sociálních služeb – zlepšení sociální situace lidí se sníženou soběstačností z důvodu těžkého zdravotního postižení a jejich blízkých na Strakonicku.

 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Ve Strakonickém Domácím hospici sv. Markéty budou pořízeny dva osobní automobily pro poskytování terénních odlehčovacích služeb a odborného sociálního poradenství na území MAS Strakonicko.

 

Název projektu:

Sociální služby Domácího hospice sv. Markéty

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 12. 2021

Ukončení realizace projektu:

31. 12. 2022

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie