Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba

 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. integrovaném projektu CLLD - Výzva č. 10 MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj sociálních služeb realizuje v rámci plánu zřízení domácího hospice pro Prachaticko a Vimpersko projekt „Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016093
 
Projekt je zaměřen na poskytování terénní odlehčovací služby a odborného sociálního poradenství nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí a jejich rodinám i pečujícím. Cílem je nákup a rekonstrukce nemovitosti, která vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Hlavní aktivitou je pořízení domu vhodného velikostí, umístěním i dispozičně pro poskytování plánovaných služeb. Aktivita zahrnuje koupi objektu a administrativní převod vlastnictví.

Druhou aktivitou je rekonstrukce střechy a podkroví tak, aby byl objekt dlouhodobě zabezpečený proti chátrání, zatékání a únikům tepla. Aktivita zahrnuje

- demontáž a likvidaci krytiny, podbití, latí a klempířských prvků

- opravu krovu, výměna poškozených prvků, doplnění, úprava, ztužení, provedení vikýře, střešních oken, výlezů apod.

- instalaci nové střešní krytiny včetně podstřešní folie, laťování, bednění úžlabí, klempířských konstrukcí

- zateplení půdního prostoru, sádrokartonové konstrukce podhledů, příček, předstěn a konstrukci hrubé dřevěné podlahy podkroví

- související stavební úpravy a opravy a instalací souvisejících rozvodů.

Na aktivitu budou navazovat další projekty zahrnující rekonstrukci celého objektu.
 

Název projektu:

Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba

 

 

Počátek realizace projektu:

4. 10. 2018

Ukončení realizace projektu:

30. 6. 2023

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera, MBA

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie