Rozvoj sociálních služeb Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

Rozvoj sociálních služeb Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna  v integrovaném projektu CLLD - Výzva MAS Strakonicko, z.s. IROP realizuje v rámci zřízení domácího hospice pro Strakonicko projekt „Rozvoj sociálních služeb Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012278

 

Projekt je zaměřen na poskytování terénní odlehčovací služby nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí a jejich rodinám i pečujícím. Cílem je zlepšení situace lidí se sníženou soběstačností z důvodu těžkého zdravotního postižení a jejich blízkých na Strakonicku.

  

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Ve Strakonickém Domácím hospici sv. Markéty bude pořízeno základní vybavení zázemí terénního hospice poskytujícího respitní služby, pořídí se jeho materiálně technická základna a vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci cílovým skupinám. Díky vybavení zařízením pro vzdělávání skupin bude zabezpečena sociální prevence a sociální poradenství i pro širokou veřejnost.

                                       

  

Název projektu:

Rozvoj sociálních služeb Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 1. 2019

Ukončení realizace projektu:

31. 12. 2021

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie