DÁRCI A PODPOROVATELÉ - finanční příspěvky poskytnuté v roce 2020

Ministerstva

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
                           
 
                 
  
 

Nadace a Nadační fondy

Nadace AGROFERT
Nadační fond J&T
Nadace rozvoje občanské společnosti
Moneta Money Bank a.s.
ČEPS, a.s.
Nadace ČEZ
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 
e-on
Karel Komárek Familly Foundation
Nadační fond Albert
ČSOB
Komunitní nadace Blanicko - Otavská
Nadace Kooperativy
Nadace T-Mobile
Rotary klub České Budějovice
ŠKODA AUTO pomáhá
Nadační fond Umění doprovázet
SKILS - nadační fond
Globus
           
               
            
   
                  

 Kraj

Jihočeský kraj

Účelová dotace z rozpočtu kraje k spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností

Záštita hejtmanky Jihočeského kraje Konferenci o hospicové péči

Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb a nemocnicích - Podpora hospicových dobrovolníků

Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji - Domácí hospicová péče pro Českobudějovicko, Strakonicko a Prachaticko

Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče - Vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna 2020

Podpora vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DBV-T2

Podpora kultury - Publikace o hospici kulturním v obrazech za 15 let a Kulturní rok v hospici

Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě Jčk 

 

Města, městyse a obce