daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Aktuality
18. 1. 2008
...Z dění v hospici, který i v zimní čas žije čilým životem. Jsme vděčni všem dobrodincům za přízeň, již nám věnují. I díky ní existuje to, co se zrcadlí na uvedených fotografiích...

 
Křest miminka - syna naší pacientky v hospicové kapli


Hudební vystoupení dětí z mateřské školy pro pacienty


Vánoční „nošení Jezulátka" a rozdávání dárků pacientům


Návštěva diecézního biskupa mons. Jiřího Paďoura


Koncert pro pacienty


Hospic je „umění doprovázet"

 

18. 12. 2007
ROZŠIŘUJEME TÝM

Přivítáme mezi sebou
- 
zdravotní sestry
-  ošetřovatele/ky

Nabízíme: mladý, přátelský a veselý kolektiv, vysoké uspokojení ze smyslu práce.
Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
vrchni@hospicpt.cz či reditel@hospicpt.cz, nebo telefonicky na č. 388 311 726, popř. na poštovní adrese Neumannova 144, 383 01 Prachatice.


28. 11. 2007
I v pošmourných podzimních dnech a týdnech žije hospic čilým ruchem. Poněvadž není poslední štací (jak o něm mnozí mylně smýšlejí), ale poslední nadějí, stalo se u nás několik zajímavých událostí. Snad nejvýznamnější je skutečnost, že po dvou letech provozu je zařízení plně funkční a konečně již téměř naplněno pacienty, kteří potřebují odbornou paliativní péči. Během podzimu dvakrát proběhl den otevřených dveří. Návštěvníků nebylo mnoho. Více jich hospic navštívilo při organizovaných exkurzích, především z řad studentů středních zdravotnických škol a Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity. Pro pacienty se uskutečnila řada akcí, jež jim zpříjemnila pobyt na lůžku. Např. pravidelná hudební a pěvecká vystoupení studentů ze Střední pedagogické školy v Prachaticích, benefiční koncert souboru Česká píseň, jenž vynesl několik tisíc korun, které byly použity na nákup léčiv pro pacienty. Dále vystoupení komorního pěveckého souboru Maraveja, či pravidelné tvořivé práce s našimi pacienty jako např. malování na hedvábí, na sklo, batikování, práce s keramikou a pod. Zkrátka i těžce nevyléčitelně nemocný člověk nemusí trpět ani samotou, ani bolestí, ani nudou, ale naopak může své dny trávit aktivně a příjemně.


 


 


 


 


 


 


 

29. 10. 2007
POZVÁNKA
 

 

 

 v sobotu 3. listopadu 2007 od 15.00 hodin ve Sklepích Staré radnice (budova městského úřadu)

pořádá hospic ve spolupráci s KiS Prachatice

 

BENEFIČNÍ KONCERT

 

vystoupí smíšený pěvecký sbor

Česká píseň

 

a dětský flétnový soubor

Píšťalka


Smíšený pěvecký sbor Česká píseň byl založen v roce 1985 jako ženský sbor. Smíšeným sborem je od roku 1988. Za dosavadní období svého působení jím prošlo na 120 zpěváků a zpěvaček, aktivních členů je průměrně 50.
Repertoár sboru je velmi pestrý - tolik ve světě oblíbenými lidovými písněmi počínaje, přes spirituály, písně současných skladatelů až po klasickou hudbu českých i světových autorů.
  Pravidelnými každoročními akcemi sboru jsou jarní setkání pěveckých sborů a vánoční koncerty, při kterých spolupracuje s orchestry jihočeského kraje, zejména Pošumavskou komorní filharmonií. Kromě toho sbor každoročně organizuje koncerty zahraničních hudebních těles přímo v Prachaticích a jeho okolí.
  Svá zahraniční turné zahájila Česká píseň v roce 1989. Prvním navštíveným městem byla Impruneta, italské družební město. Od té doby téměř každoročně navštěvuje evropské země a naopak hostí přátelské zahraniční sbory. Zatím navštívila mimo jiné již zmíněnou Itálii, Francii, Anglii, bývalou Jugoslávii, Slovensko, Chorvatsko, Belgii, Holandsko, Lotyšsko a Litvu.  Velmi úzce spolupracuje se sborem Chorgemeinschaft z rakouského Bad Leonfeldenu a Kirchenchor z německého Freyungu.

 

vstupné dobrovolné

 

výtěžek bude použit na zakoupení speciálních léčiv ulevujících od bolesti pacientům hospice


10. 10. 2007
SLAVÍME VÝROČÍ - 2 ROKY OD OTEVŘENÍ HOSPICE

Ve středu 24. října slavíme výročí 2 let od slavnostního otevření hospice. Zveme příznivce k návštěvě a na společné ohlédnutí za uplynulým obdobím. Program:
1) Od 15 hodin v Kapli Jana Pavla II. děkovná bohoslužba za účasti generálního vikáře P. Jana Baxanta
2) Krátký film ze slavnostního otevření v r. 2005
3) Výstava fotografií za 2 roky činnosti
4) Možnost prohlídky budovy


18. 9. 2007
 

15. 8. 2007
V souvislosti s rozšiřováním provozu hospic přijme
1 lékaře, 2 zdravotní sestry a 2 ošetřovatele/ky.
Požadavky:
příslušné vzdělání v oboru, identifikace s hospicovou myšlenkou, pozitivní vztah k lidem.
Kontakt:
tel.: 388 311 726, reditel@hospicpt.cz, vrchni@hospicpt.cz nebo osobně na adrese Neumannova 144, Prachatice

5. 7. 2007
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Vás zve

ve čtvrtek 19. července 2007 od 17.00 hodin
do Parku sv. Jana. N. Neumanna v areálu hospice
na benefiční koncert

Flauto colorato
aneb
Zobcové flétny v hudbě od středověku
po současnost


Il quadrifoglio musicale (Passau)
Flauto nuovo (Olomouc)

Koncert souborů, které se účastní Letní školy staré hudby

účinkují:
Deborah Betz, Katharina Kuhls, Barbara Seehars, Judith Unfried
Jitka Smutná, Hana Bučkevičová, Irena Ošťádalová, Pavel Szotkowski
zobcové flétny

program:
G. Frescobaldi, J.S. Bach, P. Leenhouts ad.

Tento koncert se koná díky laskavé podpoře Česko-německého fondu budoucnosti ve prospěch pacientů Hospice sv. Jana N. Neumanna

25. 6. 2007
V hospici se konalo další Setkání pozůstalých, tentokrát v sobotu 23.6. 2007.
 

18. 6. 2007
Oslavy 30 let od svatořečení Jana N. Neumanna
V sobotu 16. června proběhly v Prachaticích oslavy 30 let od svatořečení Jana N. Neumanna, biskupa filadelfského a prvního světce severoamerického kontinentu. Narodil se v Prachaticích v budovách dnešního hospice. Přijměte, prosím, malé fotografické ohlédnutí za touto událostí. Kromě slavnostní bohoslužby v prachatickém kostele sv. Jakuba za účasti diecézního biskupa mons. Jiřího Paďoura a 58 kněží z různých zemí (včetně africké Tanzanie) a oficialit na půdě městského úřadu, byla slavnostně posvěcena socha sv. Jana v hospicovém parku. Ten nese jméno velkého prachatického rodáka. Po projevech a posvěcení sochy biskup Jiří potěšil návštěvou a vřelým slovem i pacienty v našem zařízení.


 

50 / 52
 
 
CO JE NOVÉHO
6. 1. 2021
K+M+B 2021 Tradice se musí dodržet. Tři králové Kašpar+Melichar+Baltazar rozveselili ... >>>

30. 12. 2020
>>>

22. 12. 2020
>>>

22. 12. 2020
>>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz