daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Základní informace
Posláním odlehčovací služby je zastoupit po určitou omezenou dobu pečující osobu či rodinu a poskytnout sociální služby seniorovi nebo osobě se zdravotním postižením.
 
Odlehčovací služba je poskytována formou pobytové služby v průběhu celého dne dle individuálních potřeb.
Cílem je poskytnout podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě, popřípadě rodině, nebo pomoci překlenout období, kdy nemohou sami pečovat.
 
Pro které žadatele je tato služba určena:
 • osobám ve stupni závislosti III a IV, kteří potřebují každodenní pomoc nebo dohled obvykle nejméně v rozsahu 3 až 5 hodin denně
 • dospělým kteří trpí chronickým onemocněním, v jehož důsledku nejsou plně soběstační
 • dospělým se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby zajistit některé své životní potřeby (osobní hygiena, stravování, apod.)
 
Důvody, pro které nelze žadatele přijmout:
 • zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
 • naplnění kapacity zařízení
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:
 1. osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 2. osoby, které trpí akutní infekční nemocí
 3. osoby závislé na návykových látkách
 4. osoby s Alzheimerovou chorobou (v zařízení není zaveden zvláštní režim, proto není možné poskytovat služby osobám s duševním onemocněním, které potřebují zvláštní péči)
 • osoba je mladší 18-ti let
 • soběstačné osoby, u kterých by jejich vysoký věk měl být jediným důvodem k přijetí
 
Principy poskytovaní služby:
 • vytváření bezpečného a vlídného prostředí
 • posilování vlastních dovedností
 • podpora uživatelů při individuálním naplňování biologických, psychosociálních a duchovních potřeb (zachování zvyklostí jednotlivých uživatelů)
 • poskytování služeb s ohledem na soukromí a osobní důstojnost uživatelů
 
Jaké služby poskytujeme:
 • ubytování včetně úklidu a praní
 • celodenní stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle individuálních potřeb
 • pomoc při osobní hygieně dle individuálních potřeb
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • duchovní a pastorační služba
 
 
Materiálně technické zázemí
Odlehčovací služba je poskytována podle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je realizována v prostorách hospice na vyčleněných lůžkách, převážně ve dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní koupelnu a WC. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky a kompenzačními pomůckami. Uživatel si po dohodě s poskytovatelem služby může doplnit vybavení pokoje např. svojí televizí, rádiem či předměty připomínajícími uživateli domov. Součástí budovy je park, který umožňuje uživatelům venkovní posezení. Návštěvy jsou možné v průběhu celého dne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Jak dlouho žiji, to nezávisí na mě. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí"
 
Seneca
 
 
CO JE NOVÉHO
19. 10. 2021
KALENDÁŘ NA ROK 2022   Právě čerstvý z tiskárny, ... >>>

14. 10. 2021
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI Hledáme šikovnou slečnu nebo paní na úklid ... >>>

4. 10. 2021
>>>

4. 10. 2021
TÝDEN MOBILNÍCH HOSPICŮ Zveme Vás na Den otevřených dveří - ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz