daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Vzděláváním blíže potřebným

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna se stal prostřednictvím Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, realizátorem projektu „Vzděláváním blíže potřebným“, registrační číslo CH.10/1/010.

 

Projekt je zaměřen na zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech hospicové paliativní péče a péče o pacienty s demencí. Smyslem je zamezení porušování lidských práv a diskriminace starých, umírajících osob. Aktivity projektu umožní minimalizovat případy pacientů, jež umírají v bolesti díky strachu, mýtům, předsudkům a neinformovanosti jich samotných, rodinných příslušníků či odborné zdravotnické veřejnosti.

 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

 

1)      Realizace vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny jak na pracovníky žadatele, tak na pracovníky dalších poskytovatelů zdravotně sociálních služeb. Výstupem této aktivity bude:

 

a) realizace vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy v oblasti komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky, metodách péče o klienty a metodách sociální péče
 
 
 
   
b) realizace vzdělávání pro odbornou veřejnost, kdy dojde ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků ve vzdělávacích programech akreditovaných u MPSV, jež jsou součástí nabídky Vzdělávacího centra při Hospici sv. Jana N. Neumanna
 
 
   
c) realizace vzdělávání laické veřejnosti – tzv. domácích pečujících, ve vzdělávacích programech akreditovaných u MPSV
 
   
d) tvorba nových vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a domácí pečující zaměřené na péči o nevyléčitelně nemocné a pacienty s demencí. V rámci projektu dojde k akreditaci vzdělávacích programů u MPSV a jejich pilotnímu ověření.
 
 
 

     
 

2)      Realizace osvětových aktivit

Výstupem aktivity bude:

 

 

a) realizace 2 odborných konferencí určených odborné zdravotnické veřejnosti a poskytovatelům sociálních služeb
 
   
b) realizace odborných stáží zaměstnanců jiných poskytovatelů zdravotně sociálních služeb v Hospici sv. Jana N. Neumanna a v Domově Matky Vojtěchy.
 
   
c) propagační kampaň zaměřená na paliativní hospicovou péči a péči o pacienty s demencí.
 
   

     
     

3)      Podpora fundraisingových aktivit

Cílem této aktivity je vyšší zapojení veřejnosti do financování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty a pacienty s demencí a především popularizace této péče v rámci široké veřejnosti. Vedle realizace benefičních akcí, jejichž cílem je přivézt do zařízení žadatele vyšší počet příznivců, je součástí aktivity také vzdělávání vybraných pracovníků žadatele v oblasti fundraisingu.

 

K dílčím cílům projektu patří:

  •  vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v oblasti paliativní hospicové péče
 
  •  napomoci umírajícím pacientům a pacientům s demencí lidsky důstojně prožít jejich nemoc a utrpení v domácím prostředí a zabezpečit takové podmínky, které zvýší jejich psychickou relaxaci a zabezpečí kvalitu života až do jeho konce,
 
  • snížit počet osob, jimž není v jejich posledních dnech poskytována odborná a vhodná pomoc odpovídající jejich zdravotnímu stavu,
 
  • rozšířit povědomí veřejnosti o možnostech hospicové péče a péče o osoby s demencí a jejich výhodách.

 

Projekt bude realizován v žadatelem provozovaných zařízeních Hospic sv. Jana N. Neumanna (určen pro nevyléčitelně nemocné pacienty) a Domov Matky Vojtěchy (určen pro pacienty s různými formami demencí).

 

Název projektu: Vzděláváním blíže potřebným
   
Počátek realizace projektu: 2. 10. 2013
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015
   
Realizátor projektu:
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Neumannova 144, 383 01 Prachatice
   
Kontaktní osoba: Ing. Patrik Coufal
  tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

    

 
 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

 

Supported by a grant from Switzerland through th Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

 
Realizované kurzy:

Kurz šetrné sebeobrany (13.1.2015)

Kurz šetrné sebeobrany (16.2.2015)

Kurz šetrné sebeobrany (3. 3. 2015)

Nástavbový kurz bazální stimulace (10. - 11. 3. 2015)

Bowenova masáž (14. 4. 2015)

Validace I. (8.7.2015)

Validace II. (9.7.2015)

Péče o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí (22.- 23. 7. 2015)

Úvod do hospicové paliativní péče (28.7.2015)

Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče (2. - 3. 9. 2015)

Komunikace s agresivním klientem (8. 9. 2015)

Péče o pozůstalé, umírající a doprovázející (16. 9. 2015)

 Péče o umírajícího a tělo zesnulého (18. 9. 2015)

Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí (23. 9. 2015)

Manipulace s klientem s omezenou hybností (30. 9. 2015)

 
 
VAŠE POMOC

 
CO JE NOVÉHO
25. 5. 2022
>> Druhé setkání v rámci cyklu kulturních večerů s benefičním přesahem <<  Tentokrát se těšíme na viděnou při přednášce ... >>>

20. 4. 2022
>> ČAJ O PÁTÉ - cyklus kulturních večerů s benefičním přesahem << >>>

7. 3. 2022
>> Důležité sdělení - návštěvní řád v lůžkovém hospici << >>>

1. 3. 2022
DOBRÉ ZPRÁVY Svět je v posledních dnech plný špatných zpráv. ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz
Zobrazit nastavení cookies