daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.  v integrovaném projektu CLLD - Výzva č. 10 MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj sociálních služeb realizuje v rámci plánu zřízení domácího hospice pro Prachaticko a Vimpersko projekt „Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016093
 
Projekt je zaměřen na poskytování terénní odlehčovací služby a odborného sociálního poradenství nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí a jejich rodinám i pečujícím. Cílem je nákup a rekonstrukce nemovitosti, která vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Hlavní aktivitou je pořízení domu vhodného velikostí, umístěním i dispozičně pro poskytování plánovaných služeb. Aktivita zahrnuje koupi objektu a administrativní převod vlastnictví.

Druhou aktivitou je rekonstrukce střechy a podkroví tak, aby byl objekt dlouhodobě zabezpečený proti chátrání, zatékání a únikům tepla. Aktivita zahrnuje

- demontáž a likvidaci krytiny, podbití, latí a klempířských prvků;

- opravu krovu, výměna poškozených prvků, doplnění, úprava, ztužení, provedení vikýře, střešních oken, výlezů apod.;

-  instalaci nové střešní krytiny včetně podstřešní folie, laťování, bednění úžlabí, klempířských konstrukcí;

- zateplení půdního prostoru, sádrokartonové konstrukce podhledů, příček, předstěn a konstrukci hrubé dřevěné podlahy podkroví;

- související stavební úpravy a opravy a instalací souvisejících rozvodů.

Na aktivitu budou navazovat další projekty zahrnující rekonstrukci celého objektu.
 

Název projektu:

Dům pro Domácí hospic sv. Jakuba

 

 

Počátek realizace projektu:

4. 10. 2018

Ukončení realizace projektu:

30. 6. 2023

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera, MBA

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

 
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie
 
 
VAŠE POMOC

 
CO JE NOVÉHO
25. 5. 2022
>> Druhé setkání v rámci cyklu kulturních večerů s benefičním přesahem <<  Tentokrát se těšíme na viděnou při přednášce ... >>>

20. 4. 2022
>> ČAJ O PÁTÉ - cyklus kulturních večerů s benefičním přesahem << >>>

7. 3. 2022
>> Důležité sdělení - návštěvní řád v lůžkovém hospici << >>>

1. 3. 2022
DOBRÉ ZPRÁVY Svět je v posledních dnech plný špatných zpráv. ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz
Zobrazit nastavení cookies