daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Dárci a podporovatelé 2021

Dárci a podporovatelé 2020

Dárci a podporovatelé 2019

Dárci a podporovatelé 2018

Dárci a podporovatelé 2017

Dárci a podporovatelé 2016

Dárci a podporovatelé 2015

 
 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2020 činnost hospice:

 

Podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytovaná Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácím hospicem sv. Veroniky

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna a Domácím hospicem sv. Veroniky

 

v Programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

v projektu

Podpora hospicových dobrovolníků

 

v Programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

v projektech

Domácí hospicová péče pro Českobudějovicko, Strakonicko a Prachaticko

Vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna 2020

 

v Programu Podpora kultury

v projektu

Kulturní rok v hospici

Publikace o hospici kulturním v obrazech za 15 let

 

převzetím záštity nad konferencí

XV. den hospicové péče aneb „hospic v úskalí žité reality“

 

v programu vybavení pobytových zařízení sociálních služeb televizními přijímači na DVB-T2

nákupem televizorů a set-top-boxů

 
 
 

NTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
 
15. výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální péči a služby II
 
 
 
 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012278

 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Výzva č. 9 MAS Šumavsko - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.

 
 
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Šumavsko
Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010585
 
 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

 

 
 
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR
Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214
 
 
 

 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

 
                               
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko
Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310
 
 

 
 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM pro Rozvoj sociálních služeb

 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Šumavsko
Identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007796
 

 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

 
                                      
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko
Registrační číslo OPZ/2.3/047/0009507
 
 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2019 činnost hospice:

 

podporou sociálních služeb

domov se zvláštním režimem – poskytovaná Domovem Matky Vojtěchy

odlehčovací služby pobytové – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna

odlehčovací služby terénní – poskytované Domácím hospicem sv. Veroniky

odborné sociální poradenství – poskytované Hospicem sv. Jana N. Neumanna a Domácím hospicem sv. Veroniky

 

v Programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

v projektu

Podpora hospicových dobrovolníků

 

v Programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

v projektech

Vznik domácího hospice v Prachaticích

Vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna 2019

 

v Programu Podpora kultury

v projektu

Kulturní rok v hospici

 

převzetím záštity nad konferencí

XIV. den hospicové péče

 

 
 

Domácí hospic sv. Veroniky – péče o občany města České Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice
 
 

 

Hospicová péče pro občany města Český Krumlov v roce 2019

Město Český krumlov poskytlo dotaci na podporu hospicové péče o své občany
 
 

 
 
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v roce 2019 činnost hospice

v Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2019

v projektech

Rozvoj a rozšíření hospicové péče v Jihočeském kraji

Konference „XIV den hospicové péče“

Vzdělávání pracovníků hospiců na jihu Čech

v Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

v projektu

Dobrovolnictví pro nevyléčitelně nemocné

 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých

 
 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujích a pozůstalých

registrační č. CH.10/2/049


 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vzděláváním blíže potřebným

 

  Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vzděláváním blíže potřebným

reg. č. CH.10/1/010

 

  

 Domov Matky Vojtěchy 

 

Tento projekt "Domov Matky Vojtěchy" je spolufinancován Evropskou unií  

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01674 

S podporou Evropské unie bylo v roce 2012 vybudováno a je úspěšně provozováno specializované zařízení se zvláštním režimem, pečující o osoby s různými druhy demencí, především Alzheimerovou demencí.

 

 
 
 Linet a Komerční banka pomáhají hospicům
 
 

   
 
 

Podpořeno: Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00165

 

Rozpočet: 2.926.317,40 Kč

 

Doba realizace: XI. 2013 až XI. 2015

 

Realizátoři projektu:

Příjemce a koordinátor projektu: ICOS Český Krumlo, o.p.s.

Partneři projektu: Hospic sv. Jana N. Neumanna,o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s., KREBUL, o.p.s., Charita Kaplice

 

 
 
CO JE NOVÉHO
19. 10. 2021
KALENDÁŘ NA ROK 2022   Právě čerstvý z tiskárny, ... >>>

14. 10. 2021
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI Hledáme šikovnou slečnu nebo paní na úklid ... >>>

4. 10. 2021
>>>

4. 10. 2021
TÝDEN MOBILNÍCH HOSPICŮ Zveme Vás na Den otevřených dveří - ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz