daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Literatura

BLUMENTHAL-BARBY, K. a kol.: Kapitoly z thanatologie. Praha: Avicenum, 1987.

Bošmanský, K., lacko, A.: Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva, 2007.

Byock, I.: Dobré umírání. Praha: Vyšehrad, 2005.

Deppert, K.: Otázky smrti a umírání v civilním právu. In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006, s. 78-85.

Dostálová O., Šiklová J.: Sociální práce v paliativní medicíně, In: Vorlíček J., Adam Z., Pospíšilová Y. a kol.: Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 2004.

FRANKL, V. E. Co v mých knihách není. Autobiografie. Brno: Cesta 1997.
FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994.
FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 2006.
FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta, 2006.
Gottstein, U.: Paliativní medicícna je „intenzívní medicínou“ pro tělo i duši a jasné ne aktivní eutanázii. In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006, s. 115-119. ISBN není uvedeno.
HALÍK, T.: Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno, Cesta 1993.
HÄRING, B.: Viděl jsem tvé slzy. Útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké. Praha: Vyšehrad, 1996.
HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén 1997. Haškovcová, H. Rub života, líc smrti. Praha 1995
Haškovcová, H. Lékařská etika. 2. vyd.,Galén, Praha, 1997
Haškovcová, H.: Thanatologie. Praha: Galén, 2007
HENNEZEL, M. Smrt zblízka. Umírající nás učí žít. Praha: ETC Publishing, 1997
HUNEŠ, R.: Etický kodex zaměstnance hospice – závěrečná práce projektu zvyšování profesionality regionálních NNO, 2007.
HUNEŠ, R.: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti. Bratislava: VŠSZ, 2008
CHLOUBOVÁ, H. Uspokojování potřeb ve stáří v současném pojetí ošetřovatelské péče. In: Sestra, 1995, č.2.
Kalckhoff, A., POPOVIČ, M.: Co je „dobro“ pro umírajícího člověka? In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006Křivohlavý, J. Mít pro co žít, Návrat domů, 1994
Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám, Návrat, Praha 1993
Křivohlavý, J. Rozhovor lékaře s pacientem. Praha 1995
Křivohlavý, J. Vážně nemocný mezi námi. Praha 1989

Křivohlavý, J., Kaczmaryk, S. Poslední úsek cesty. Praha 1995

KŘIVOHLAVÝ, J.: Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991.
KŘIVOHLAVÝ, J.: Spirituální pohled do paliativní medicíny. In: Dialog Evropa XXI., 2008, č. 1-2.
Kübler-Rossová, E. O životě po smrti. Arica, Turnov 1992.
Kübler-Rossová, E. O smrti a umírání. Turnov 1993
Kübler-Rossová, E. Život a umírání. Kurs šťastného umírání. Nové Město nad Metují 1991
Kübler-Rossová, E. Hovory s umírajícími, Signum unitatis, 1992
Kübler-Rossová, E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Arica Turnov a Nadace Klíček, Turnov 1993
Kübler-Rossová, E. O smrti a životě po ní. Aquamarin, 1997
LUDAČKOVÁ, E., HUNEŠ, R., ŠPATÉNKOVÁ N.: Průvodce v čase zármutku. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, 2013
Lukasová E.: I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998.
MALKOVSKÁ, N.: Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2007.
Munzarová, M. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Brno 1995
Munzarová, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I., Smrt a umírání. Brno 1997
MUNZAROVÁ, M.: Princip autonomie a lékařská etika. In: Praktický lékař 76, 1996, č.12.

MUNZAROVÁ, M.: Paliativní péče ve vztahu k eutanazii. Vyjádření Evropské asociace pro paliativní péči, 1994. In: Praktický lékař 77, 1997

Munzarová, M.: Eutanázie, nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing, 2005.

Munzarová, M.: Proč NE eutanázii aneb Být, či nebýt? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

MUNZAROVÁ, M.: K otázce bolesti a utrpení. In: Praktický lékař 79, 1999, č.10, s.590-592.
NOUWEN, H.: Proměň svůj nářek v tanec. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2008.
opatrná, m.: Etické problémy v onkologii. Praha: Mladá fronta, 2008
PECK, M. S.: Odmítnutí duše. Praha: Pragma, 2001

PERA, H.; WEINERT, B. Nemocným nablízku. Jak pomáhat v těžkých chvílích. Praha: Vyšehrad, 1996

Popovič, M.: Paliativní medicína - Humánní a zdravotněpolitické aspekty v oblasti střední Evropy. In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006

POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.

SLÁMA, O., KABELKA, L., VORLÍČEK, J.: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007.

SVATOŠOVÁ, M.: Hospic Anežky České se představuje. Praha: Ecce homo, 1996.
SVATOŠOVÁ, M.: Hospic slovem a obrazem. Praha: Ecce homo, 1998

SVATOŠOVÁ, M.: Hospice a umění doprovázet. Praha, Ecce homo 2003

Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství pro APHPP, 2008.

Student, J.-Ch., Mühlum, A., Student, U.: Sociální práce v hospici a paliativní péče. Praha: H&H, 2006

VÁCHA, M.: Místo, na němž stojíš, je posvátná země. Brno: Cesta, 2008.

VINAŘ, O.: Etika umírání a ekonomie. Medicína paradoxně hledá etické formy, jak život zkrátit. In: Vesmír 78, 1999, č.1

Standardy hospicové paliativní péče. Praha: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 2007.

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Sbírka zákonů ročník 2006

Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006

Billings, J.A., Block, S.D. Kdy pacient žádá o urychlení smrti, JAMA-CS, 1:21-26, 1995
Dostálová, O. Jak vzdorovat rakovině, Grada Avicenum, Praha 1993
Giertler R.: Přístrojová medicína a lidské umírání - dva neslučitelné protiklady? (Sborník 8. Evropského kongresu FEAMC). Praha 1996
Holota, V.B. Hovory na nemocničním lůžku, Zvon, Praha 1994
Kubíček, L.: Velké tajemství, Centrum pro rodinný život, Olomouc 1995
Kubíček, L.: Život, největší umělecké dílo, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1996
Kubíčková, N. Umírání a smrt, FFUP Olomouc - ročníková práce, 1994
Landsberg, P. L. Zkušenost smrti. Praha 1990
Lehrman, N.S. Radost léčí, JAMA-CS, 8:669-673, 1993
Misconiová, B.:Péče o umírající - hospicová péče. Praha, NCDP ČR 2000
Opatrný, A. Příručka o pastorační péči v křesťanském prostředí. Praha 1995
Opatrný, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné, Pastorační středisko, Praha 1995
Pera H., Weinert B.: Nemocným nablízku. Jak pomáhat v těžkých chvílích. Praha 1996
Pohunková, D. Zdraví, nemoc a smrt. Teologické texty, Praha 1998
Slabý A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha 1991
Virt, G. Žít až do konce, Vyšehrad 2000
Vorlíček, J., Skřičková, J. Paliativní léčba onkologicky nemocných. Klin. Onkol., 4, 1993
Ziescheová, M.C. Dokonalá svoboda, Portál 1991 

 
 


 
 
 
VAŠE POMOC

 
CO JE NOVÉHO
31. 8. 2022
>> koncert <<           Oblíbený koncert v hospicovém parku v podání ... >>>

31. 8. 2022
>> divadelní představení pro děti a jejich doprovod <<     Srdečně zveme opět po roce na tradiční ... >>>

23. 8. 2022
>> Naše péče <<   „Svým působením přinášíte úlevu a nad to ... >>>

23. 8. 2022
>> Oslava narozenin - MUDr. Kabourková <<   Hospic byl a vždy bude především o ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz
Zobrazit nastavení cookies