daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Jak požádat o přijetí
V současné době přijímáme klienty na  odlehčovací pobyty a přijímáme rezervace na termíny pobytů v roce 2021.
 • informace o odlehčovací službě je možné získat u sociální pracovnice (v její nepřítomnosti u vrchní sestry) osobně, telefonicky nebo e-mailem, kontakty uvedeny zde 
 • formulář žádosti o odlehčovací službu je k vyzvednutí u sociální pracovnice, případně ke stažení zde
 • vyplněnou žádost je možné doručit osobně, poštou, e-mailem, popř. na fax k rukám sociální pracovnice
 • k doručené žádosti se vyjadřuje lékař, sociální pracovník, vrchní sestra a ředitel hospice
 • po posouzení žádosti vyrozumí sociální pracovnice žadatele telefonicky do 15-ti dnů od doručení písemné žádosti, zda bylo žádosti vyhověno či nikoliv (při zamítnutí bude žadatel vyrozuměn písemně)
 • službu je možno poskytnout za těchto podmínek:
 1. volná kapacita
 2. žadatel splňuje cílovou skupinu
 3. podání písemné žádosti
 • poskytovatel může odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů viz oddíl „Důvody pro které nelze žadatele přijmout“
 
Seznam věcí aneb co vzít s sebou
 • občanský průkaz, kartička pojišťovny
 • kopie přiznání příspěvku na péči
 • rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je-li osoba omezena ve způsobilosti nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům
 • usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • léky a inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu
 • toaletní potřeby
 • kompenzační pomůcky, které používáte (chodítko, invalidní vozík atp.)
 • oblečení a obuv na doma i na ven
 • věci, které máte rádi např. knihu, hrneček, obrázek atp.
 • velmi nám pomůže, pokud na čistý list papíru vypíšete denní zvyklosti vašeho blízkého (způsob trávení času během dne, spánkové zvyklosti, oblíbené chutě atp.)
 
  
Před zahájením odlehčovací služby je uzavřena písemná smlouva mezi poskytovatelem (hospicem) a uživatelem. Smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou. Maximální doba je 1 měsíc. V odůvodněných případech je možno pobyt prodloužit. Ve smlouvě jsou přesně uvedeny všechny poskytované služby, způsob a výše úhrady a další.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Život má ten smysl, který mu dáme."
 
 
CO JE NOVÉHO
19. 10. 2021
KALENDÁŘ NA ROK 2022   Právě čerstvý z tiskárny, ... >>>

14. 10. 2021
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI Hledáme šikovnou slečnu nebo paní na úklid ... >>>

4. 10. 2021
>>>

4. 10. 2021
TÝDEN MOBILNÍCH HOSPICŮ Zveme Vás na Den otevřených dveří - ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz