daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Jak požádat o přijetí
V současné době přijímáme klienty na  odlehčovací pobyty a přijímáme rezervace na termíny pobytů v roce 2022.
 • informace o odlehčovací službě je možné získat u sociální pracovnice (v její nepřítomnosti u vrchní sestry) osobně, telefonicky nebo e-mailem, kontakty uvedeny zde 
 • Žádost o přijetí o odlehčovací službu + Vyjádření lékaře o zdravotním stavu  prosím vyplňte pouze do našich tiskopisů (ke stažení v tabulce vpravo nebo k vyzvednutí u sociální pracovnice
 • vyplněnou žádost je možné doručit osobně, poštou, e-mailem, popř. na fax k rukám sociální pracovnice
 • k doručené žádosti se vyjadřuje lékař, sociální pracovník, vrchní sestra a ředitel hospice
 • po posouzení žádosti vyrozumí sociální pracovnice žadatele telefonicky do 15-ti dnů od doručení písemné žádosti, zda bylo žádosti vyhověno či nikoliv (při zamítnutí bude žadatel vyrozuměn písemně)
 • službu je možno poskytnout za těchto podmínek:
 1. volná kapacita
 2. žadatel splňuje cílovou skupinu
 3. podání písemné žádosti
 • poskytovatel může odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů viz oddíl „Důvody pro které nelze žadatele přijmout“
 
Seznam věcí aneb co vzít s sebou
 • občanský průkaz, kartička pojišťovny
 • kopie přiznání příspěvku na péči
 • rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je-li osoba omezena ve způsobilosti nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům
 • usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • léky a inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu
 • toaletní potřeby
 • kompenzační pomůcky, které používáte (chodítko, invalidní vozík atp.)
 • oblečení a obuv na doma i na ven
 • věci, které máte rádi např. knihu, hrneček, obrázek atp.
 • velmi nám pomůže, pokud na čistý list papíru vypíšete denní zvyklosti vašeho blízkého (způsob trávení času během dne, spánkové zvyklosti, oblíbené chutě atp.)
 
  
Před zahájením odlehčovací služby je uzavřena písemná smlouva mezi poskytovatelem (hospicem) a uživatelem. Ve smlouvě jsou přesně uvedeny všechny poskytované služby, způsob, výše úhrady a další. Více informací vám podá sociální pracovník.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Život má ten smysl, který mu dáme."
 
 
VAŠE POMOC

 
CO JE NOVÉHO
31. 8. 2022
>> koncert <<           Oblíbený koncert v hospicovém parku v podání ... >>>

31. 8. 2022
>> divadelní představení pro děti a jejich doprovod <<     Srdečně zveme opět po roce na tradiční ... >>>

23. 8. 2022
>> Naše péče <<   „Svým působením přinášíte úlevu a nad to ... >>>

23. 8. 2022
>> Oslava narozenin - MUDr. Kabourková <<   Hospic byl a vždy bude především o ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz
Zobrazit nastavení cookies