daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

Jak můžete pomoci
 
 
 
"V životě se snažíte dělat to nejlepší, co umíte, abyste si zachovali svou důstojnost. Při umírání je někdy třeba, aby Vaši důstojnost hájil někdo jiný."
Bono Vox, člen irské rockové skupiny U2
 
Dárcům a sponzorům

Bez Vaší pomoci se nedokážeme obejít, neboť platby zdravotních pojišťoven pokryjí jen asi třetinu provozních potřeb. Další třetinu pokrývají dotace státu a ve zbytku jsme odkázáni na pomoc mecenášů - Vás. Z celého srdce a s vděčností děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Rozhodnete-li se podpořit naše zařízení, budeme Vám velmi vděčni. Přijďte se k nám podívat, abyste viděli, kde může Váš dar pomoci. A jakým způsobem nás finančně podpořit? Pomáhat a podílet se tak na naši práci, můžete penězi, ale nejenom jimi, ...


Finanční pomoc... Finanční dary je možné věnovat několika způsoby:


1) V hotovosti - v pracovní dny osobně na sekretariátě v Hospici sv. Jana N. Neumanna

2) Zasláním peněžní částky složenkou - rádi Vám ji zašleme, v případě osobní návštěvy u nás si ji můžete vyzvednout na recepci. Lze si také vyzvednout složenku na poště, kde vyplníte adresu: Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice a složená částka dojde v hotovosti přímo do hospice

3) Převodem peněžní částky z bankovního účtu zadáním jednorázového, či trvalého příkazu na náš:

 
- běžný účet č. 171157619/0600
  nebo
- sbírkový účet č. 180434606/0600 - dar pro lůžkový hospic 
- sbírkový účet č. 203331360/0600 - dar pro Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích 
- sbírkový účet č. 206347368/0600 - dar pro Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích
- sbírkový účet č. 221410046/0600 - dar pro Domácí hospic sv. Veroniky v Č. Buděj.
- sbírkový účet č. 215004906/0600 - dar pro Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích
- sbírkový účet č. 201237215/0600 - dar pro Domácí hospic sv. Víta v Č. Krumlově
 

4) Pravidelnou srážkou z platu - peněžní převod za Vás provede zaměstnavatel, když mu předáte vyplněné

Prohlášení mzdové účtárně
Já.....................................................žádám o trvalý převod částky......................Kč měsíčně ze mzdy ve prospěch bankovního účtu Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., č. účtu 180 434 606 / 0600, variabilní symbol .................................... (rodné číslo).


5) Staňte se honorárním ředitelem hospice – více naleznete zde


6) Sponzorstvím - dlouhodobějším financováním nebo poskytnutím většího daru, s případnou spoluprací (např. v oblasti propagace, odběru zboží nebo služeb)

 
Potvrzení o daru, darovací smlouva

Rádi Vám vystavíme potvrzení o zaslaném finančním daru. Dárcům, které jsme schopní identifikovat (tzn., že ve zprávě pro příjemce je jméno a adresa), jej zasíláme po skončení daného kalendářního roku, a to od částky 1.000 Kč výše. O potvrzení (i na nižší částku) si můžete požádat na tel. čísle 388 311 726, 604 156 067 (Jitka Tomanová) nebo emailem: projekty@hospicpt.cz, s uvedením Vašeho jména, adresy, způsobu zaslání a výše Vašeho příspěvku.
Potvrzení slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně fyzických i právnických osob. 
Popř. lze nejdříve sepsat darovací smlouvu, která rovněž slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně. Vzor darovací smlouvy je ke stažení zde
 
Pomáhat nám můžete nejenom penězi...


1) využíváním našich služeb

- nabízíme levné a výhodné stravování z naší kuchyně pro Vás

- přednáškovou místnost si můžete pronajmout pro firemní schůze, jednání, konference, školení - více naleznete zde

- nabízíme prohlídku zařízení skupinám zájemců z řad veřejnosti. Výtěžek z  této činnosti jde na podporu provozu hospice. Více naleznete zde


2) věcným darem, popř. poskytnutím/zapůjčením zboží, služeb a vybavení

- pro provoz hospice je potřeba řada pomůcek a často je možné je poskytnout snáze, než finanční podporu. Např. jednorázové pleny, lůžkoviny, kopírka, tiskárna, toner, kancelářské potřeby, květiny...

- obraťte se na nás s Vaší nabídkou. I zdánlivě vzdálený předmět činnosti, služba či věc nám možná mohou nějakým způsobem pomoci. Rádi Vás vždy předem informujeme o našich potřebách. Hmotné a nehmotné dary si také můžete odečíst ze základu daně stejně jako dary finanční.


3) propagací a reklamou

- pro zajištění provozu hospice pořádáme benefiční akce pro veřejnost - výstavy, koncerty, setkání; vydáváme informační tiskoviny pro laiky i pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Při těchto akcích spolupracujeme s našimi sponzory a nabízíme možnost se zde prezentovat. Spojte se s námi pro další informace.

Budeme rádi, obrátíte-li se se svou nabídkou na koordinátora benefičních akcí - Mgr. Šárka Pechková: tel. 731 604 432 , e-mail vzdelavani@hospicpt.cz


4) doporučením

- pokud nemůžete pomoci přímo Vy, možná víte o někom, koho můžete o Hospici sv. Jana N. Neumanna informovat - ty, jimž bychom mohli pomoci, ale také ty, kteří by mohli podpořit nás.


5) šířením dobrého jména


6) i jinak

- dobrovolnou pomocí (návštěva klientů, organizování různých aktivit pro  pacienty, pořádání kulturních vystoupení, pomoc při organizaci akcí pořádaných hospicem, péče o okolí budovy, starost o květinovou výzdobu či knihovnu, nabídnutím vlastních zkušeností, zprostředkováním užitečných kontaktů, propagací hospicové myšlenky, modlitbou, …)

 
Děkujeme za Váš zájem. S Vaší nabídkou se obraťte, prosíme, na tel. číslo 388 311 726.

Pomoci můžete mnoha způsoby a za každou takovou pomoc budete odměněni. Kdo dává, dostává... Navíc tím vykročíte netoliko na cestu k bližním, ale i k sobě. Možná se na této cestě pozastavíte nad radostmi i strastmi svého života, nad svojí životní cestou, zahlédnete její smysl. A konec konců přispějete-li ke zlepšení péče o umírající, zvyšujete i svoji vlastní naději na to, že nebudete ze světa odcházet v osamění a trápení.
 
 
 
 
Hymna života

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.
 
sv. Matka Tereza
 
 
VAŠE POMOC

 
CO JE NOVÉHO
19. 7. 2022
>> důležité upozornění << >>>

25. 5. 2022
>> Druhé setkání v rámci cyklu kulturních večerů s benefičním přesahem <<  Tentokrát se těšíme na viděnou při přednášce ... >>>

20. 4. 2022
>> ČAJ O PÁTÉ - cyklus kulturních večerů s benefičním přesahem << >>>

7. 3. 2022
>> Důležité sdělení - návštěvní řád v lůžkovém hospici << >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz
Zobrazit nastavení cookies