daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

HOSPICOVÁ DESÍTKA

V sobotu 15. května uspořádal Hospic sv. Jana N. Neumanna benefiční 10 km běžecký závod „Hospicová desítka“. Přes nepřízeň počasí (déšť, 8 st.) startovalo na 40 účastníků. Běželi mladí i staří, zaměstnanci hospice, jeho příznivci i lidé úplně mimo - zarputilí sportovci. Vítěz dosáhl času pod 37 minut(!). Na závěr po vyhlášení vítězů si zájemci z řad běžců prohlédli budovu hospice. Běh účastníkům dal bolavé nohy, úsměv na tváři, poznání dobrých lidí, milou atmosféru, nové přátele a jiný pohled na svět i na hospic.

 

  

                                        primář hospice mudr. petr koptík

 

 

                                       ředitel hospice phdr. robert huneš

 

 

              ekonom hospice a hlavní organizátor běhu ing. patrik coufal

 

 

                                      senátor parlamentu čr ing. tomáš jirsa

 

  

            náměstek primátora města č. budějovice mgr. rudolf vodička

 

 

    účetní hospice jana štěpánková                   ošetřovatel láďa wurm

 

 

            nejmladší účastník - 10 let                     nejstarší účastník 87 let

 

 

    po doběhu desítky byla i točená                           start závodu 
 

 
 
 

PALIATIVNÍ PÉČE A PÉČE O PACIENTY S DEMENCÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Hospic sv. Jana N. Neumanna se stal prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizátorem projektu „Paliativní péče a péče o pacienty s demencí na středních školách“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0007, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky.

 

Cílem projektu je zlepšení výuky na středních zdravotnických školách a prohloubení spolupráce těchto škol s nestátním zdravotnickým zařízením Hospic sv. Jana N. Neumanna. Jednotlivé aktivity projektu přispějí k rozvoji vzdělanostní společnosti v ČR a pomohou v péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a pacienty trpící demencí.

 

V rámci projektu dojde k realizaci:

·    odborných stáží (praxí) pro žáky středních škol v zařízení poskytující hospicovou péči (Hospic sv. Jana N. Neumanna) a v zařízení pečující o pacienty s demencí (Domov Matky Vojtěchy),  

·     exkurzí ve 2 zařízeních žadatele (Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy)  

·    odborných přednášek na středních zdravotnických školách (hospicová péče, péče o pacienty s demencí)

Výstupem projektu budou dále výukové materiály zaměřené na zdravotnickou péči určenou pacientům s různými formami demencí, především Alzheimerovou chorobou.

 

 K dílčím cílům projektu patří:

·   uplatnění inovativních forem spolupráce zdravotnických škol s jediným poskytovatelem specializované paliativní hospicové péče v regionu a poskytovatelem péče o pacienty s demencí,  

·         výměna zkušeností mezi školami a neziskovou organizací,

·         rozvoj praktických dovedností žáků zdravotnických škol v péči o umírající pacienty a v péči o pacienty trpící demencí,

·        rozvoj znalostí v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a dementní pacienty.

 

Projekt bude realizován v žadatelem provozovaných zařízeních Hospic sv. Jana N. Neumanna (určen pro nevyléčitelně nemocné pacienty) a Domov Matky Vojtěchy (určen pro pacienty s různými formami demencí).

 

 

Název projektu: Paliativní péče a péče o pacienty s demencí
 
na středních školách
 
Počátek realizace projektu: 2. 7. 2012
   
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2014
   
Realizátor projektu: Hospic sv. Jana N. Neumanna
  Neumannova 144, 383 01 Prachatice
   
Kontaktní osoby: Ing. Patrik Coufal
 
tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz
 
 
Mgr. Markéta Nováková
tel. 388 311 726, projekty@hospicpt.cz

             


„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

 

Tisková zpráva 1

Tisková zpráva 2

CO JE NOVÉHO
18. 11. 2021
>> Důležité sdělení s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci << >>>

8. 11. 2021
Organizační opatření s ohledem na epidemiologickou situaci: >>>

1. 11. 2021
>> Poděkování <<   Lze začít pondělní ráno lépe než skvělou ... >>>

27. 10. 2021
>> Pozvánka na benefiční koncert <<     Benefiční koncert ve prospěch naší organizace      Velmi rádi ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz