… laskavá péče a úcta k životu až do jeho přirozeného konce …