Nejmenší pouť vůkol

V neděli na svátek Božího milosrdenství, v hodinu Božího milosrdenství,
s obrazem Božího Milosrdenství se uskutečnila pouť do kaple Božího milosrdenství.

Takto symbolicky jsme si v Prachaticích připomenuli svátek ustanovený Janem Pavlem II.

Pouť jsme zahájili v hospicové kapli zasvěcené velkému polskému papeži

před jeho ostatky a litaniemi k němu. Pak se průvod věřících vydal do sousedního
Domova Matky Vojtěchy vzdáleného jen pár desítek metrů.
Mši sv., za účasti personálu, pacientů a klientů obou zařízení, zdejších sester boromejek i farníků, celebrovali P. Petr Plášil a P. Tomáš Paradič, CFSS.

 

Svět je hezký. A s Pánem Bohem obzvlášť. Aleluja!

 

(R. Huneš)zveřejněno 17. 4. 2023