Pečovatel roku 2022 v našich zařízeních

 

„Největší hodnotou v hospici není movitý a nemovitý majetek,
ale lidský potenciál, především personál v přímé péči.“
(MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR)

Jsme nesmírně rádi, že máme lidské poklady, které stojí za naší kvalitní péčí
a díky nimž se hospic těší dobré pověsti. Prostřednictvím ceny města Prachatice
Pečující roku 2022 byly při slavnostním odpoledni v Městském divadle v Prachaticích
(za jeho uspořádání děkujeme paní Hance Rabenhauptové) za svoji práci
a službu u nemocných v rámci našeho lůžkového hospice oceněny
Magda Melková a Radka Holová.
Ocenění převzaly z rukou našeho pana ředitele Roberta Huneše a sestry Sebastiány.

Magda i Radka jsou velké opory našeho týmu, svou práci znají a umí na výbornou,
a ocenění jim právem náleží. Dámy, děkujeme za vaši příkladnou službu pro hospic, týmového ducha, dobrotu a laskavost, kterou šíříte kolem sebe.zveřejněno 7. 10. 2022