english deutsche

Domácí péče

 

 

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ("DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA")

 

  (nabídka této služby je dočasně pozastavena)

 

V souladu se Zákonem č. 108/2006Sb. O sociálních službách poskytujeme rovněž nad rámec zdravotní domácí hospicové péče též přímou obslužnou péči poskytovanou pečovatelem/kou – tzv. TERÉNNÍ FORMA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou jsou osoby, převážně senioři, jejichž zdravotní stav sice nevyžaduje hospitalizaci v zařízení ústavní péče, ale neobejdou se bez pomoci další osoby. Služba je zaměřena především na klienty, o něž pečuje osoba blízká v domácím prostředí, která si potřebuje odpočinout, onemocněla nebo z jiných důvodů nemůže dočasně o klienta pečovat. Po tuto dobu je poskytována tato služba. Jedná se zejména o klienty zařazené do kategorie II., III. a IV. stupně závislosti, většinou dlouhodobě ležící, nesoběstačné osoby vyžadující stálý dohled a zvýšenou ošetřovatelskou péči.

Odlehčovací služba znamená možnost, že bude o klienta postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu (dle konkrétní domluvy). Tuto službu může pečující rodina využívat krátkodobě pravidelně, ale i jednorázově. Smlouva je s klientem uzavírána nejdéle na dobu tří měsíců, v případě důvodů hodných zvláštního zřetele je možné smlouvu prodloužit. Součástí služby je též nabídka kompenzačních a dalších pomůcek k zapůjčení, včetně dovozu do domova klienta – více informací o půjčovně ke stažení zde  

 

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY

Služba je poskytována v pracovní dny v rozmezí od 7 do 16:30 hodin, v ostatní dny od 8 do 16 hodin. Individuálně je možné v případech hodných zvláštního zřetele sjednat i jiné časové rozmezí.

 • pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík,…)
 • pomáháme při osobní hygieně (mytí, při použití WC, při péči o vlasy a nehty)
 • pomáháme při zajištění stravy, při přípravě jídla a pití, popř. stravu zajistíme dodavatelsky, připravený pokrm ohřejeme v mikrovlnné troubě
 • doprovázíme k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, do institucí poskytující veřejné služby a zpět, napomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podporujeme sociální začleňování klientů
 • poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí
 • nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociálních schopnosti a dovednosti; podporujeme rozvoj komunikace včetně alternativních způsobů (piktogramy, kresba aj.); poskytujeme různé volnočasové aktivity dle aktuální nabídky. 

O službu je možné zažádat v pracovní dny od 8 do 15:30 hodin na tel. čísle 734 682 436, popř. osobně na adrese hospice. Poté Vás navštíví pracovník terénní odlehčovací služby a žadatel se domluví, jak často, po jak dlouhou dobu a s čím bude potřebovat pomoci. Na základě této společné domluvy se sepíše smlouva o poskytování terénní odlehčovací služby. 

 

 poskytujeme též

 

DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI

 

 (paliativní péče poskytovaná pacientům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí)

 

 (nabídka této služby je dočasně pozastavena)

 

 

INFORMACE PRO KLIENTA A RODINU

Domácí hospicová péče (DHP) je specializovaná forma domácí zdravotní péče, poskytující hospicové služby včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc často přináší. Je určen pro osoby s vážným onemocněním, nejčastěji s onkologickou diagnózou, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt v nemocnici. Cílem naší práce je dosažení nejlepší možné kvality života pacienta i jeho rodiny. Zdravotní péči zajišťují ve spolupráci s praktickým či jiným ošetřujícím lékařem registrované zdravotní sestry.

 

 

Kdo může požádat o přijetí:

- praktický lékař

- ošetřující lékař při hospitalizaci

- ambulantní specialista

- pacient

- rodina

 

Podmínky pro přijetí:

- pacient trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se pacient sám rozhodl nepokračovat v protinádorové léčbě

- rodina i pacient se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s paliativní péčí, která je zaměřená na zmírnění utrpení, léčbu/kontrolu bolesti a na tlumení příznaků, které toto stádium nemoci provázejí

- v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o pacienta

- bydliště pacienta v době ošetřování DHP je v Prachaticích a okolí, v případě vzdáleného bydliště budou sjednány individuální podmínky

- pokud o přijetí nežádá praktický lékař pacienta, je nutný jeho souhlas a ochota ke spolupráci

 

Zaměřujeme se především na:

- léčbu a kontrolu bolesti, dušnosti

- zajištění příjmu tekutin a výživy, péče o vyprazdňování

- ošetřování ran (operační rány, dekubity, bércové vředy)

- ošetřování všech druhů stomií

- péče o permanentní katétry (žilní, močové, žaludeční)

- psychickou a duchovní podporu pacienta i jeho rodiny

- plnění dalších lékařských ordinací (odběry krve, atd.)

- řešení ostatních neuspokojených potřeb (zdravotních, psychických, sociálních, duchovních)    

 

 

Garantujeme:

 

 • pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí
 • v posledních chvílích nezůstane osamocen
 • za každých okolností bude zachována jeho lidská důstojnost

 

ČASOVÝ ROZSAH                                                                                               naše "domácí" sestřičky

Péče je poskytována formou smluvených návštěv:                                                                  

 • v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.                                           
 • v ostatních dnech od 8 do 16 hodin

Mimo tyto hodiny poskytujeme telefonické konzultace, v neodkladných případech i návštěvu.

 

Dále nabízíme:

 • informace o možnostech další vhodné péče pro pacienta (pečovatelská sl., lůžkový hospic, atd.)
 • poradenství sociálního pracovníka a psychologa, zprostředkování návštěvy kněze
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhradu dle ceníku (polohovací postel, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace, invalidní vozík, WC křeslo, lineární dávkovač atd.
 • pomoc rodině při péči o zemřelého
 • návštěvu pozůstalých
   

 

Sestřičky k Vám přijedou kdykoli bude třeba, odvezou Vás k lékaři, přivezou pomůcky...

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

přestože naše zařízení úspěšně prošlo výběrovým řízením na domácí hospicovou péči na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Všeobecná zdravotní pojišťovna doposud odmítá na tento druh péče s námi uzavřít smlouvu. Naopak vstřícnější ke svým pojištěncům jsou ostatní zdravotní pojišťovny, jež jim tuto péči hradí - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Oborová zdravotní pojišťovna a Vojenská zdravotní pojišťovna.

 

 • pro pojištěnce ZPMV, OZP a VoZP je domácí hospicová péče zdarma (hrazená ze zdravotního pojištění)

 

 • pro pojištěnce VZP, popř. ostatních menších zdravotních pojišťoven je péče za úhradu (ta je snížena díky pomoci nadací a dárců) – dle ceníku

 

Chcete-li věci pomoci, obraťte se na Vaši zdravotní pojišťovnu s požadavkem, aby s naším zařízením uzavřela smlouvu na poskytování domácí hospicové péče a námi poskytnutou péči a léčbu potřebným pacientům proplatila.

 

sestřička přijede až k Vám domů; zapůjčíme a dovezeme pomůcky; pečovatelka Vám pomůže s úklidem, donese oběd...

        

 


 

 
CO JE NOVÉHO
14. 12. 2017
Dobré zprávy >>>

14. 12. 2017
Třída 6.A prachatického gymnázia zorganizovala adventní koncert, ... >>>

14. 12. 2017
Projekt Ježíškova vnoučata Vojenská policie Armády ČR přijela splnit vánoční ... >>>

12. 12. 2017
Vážení příznivci hospice, dovolujeme si upozornit na malý tip v TV. Ve středu 13.12. vysílá ČT2 v 15:20 - 15:50 pořad KLÍČ o doprovázení v hospicové péči. Značná část záběrů se natáčela v našem hospici. V LDNce mi umírala babička. Bylo to ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz